لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (5)
تالیف (7)
ترجمه (6)
تهران (8)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 270000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
2- مصاحبه انگیزشی در مراقبت‌های بهداشتی درمانی: کمک به تغییر رفتار بیماران
نويسنده:استفن رولنیک ؛ نويسنده:ویلیام میلر ؛ نويسنده:کریستوفر‌سی بوچلر - سخن گستر - دیویی: 613 - 292 صفحه - وزیری (شومیز خارجی) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 6 -818-477-964-978 انتخاب
3- مصاحبه انگیزشی در درمان مشکلات روان‌شناختی
نويسنده:هال‌آر کوویتز ؛ نويسنده:هنی‌ای. وسترا ؛ نويسنده:ویلیام میلر - سخن گستر - دیویی: 616.89075 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 80000 ریال - 9 -817-477-964-978 انتخاب
4- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 100000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
5- آسیب‌شناسی روانی 1
نويسنده:علی نویدیان ؛ نويسنده:محمدرضا عابدی - آبنوس،صبورا - دیویی: 616.89 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 39000 ریال - 1 -57-6334-964-978 انتخاب
6- مصاحبه انگیزشی: راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی گروهی
نويسنده:علی نویدیان ؛ نويسنده:حمید پورشریفی - سخن گستر - دیویی: 158.39 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 4 -016-247-600-978 انتخاب
7- راهنمای یادگیری دانشجویان پرستاری
نويسنده:علی نویدیان ؛ نويسنده:فتیحه کرمان‌ساروی ؛ نويسنده:ابراهیم اباهیمی‌طبس - سخن گستر - دیویی: 610.7055 - 532 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 110000 ریال - 5 -064-247-600-978 انتخاب
8- آسیب‌شناسی روانی 1
نويسنده:علی نویدیان ؛ نويسنده:محمدرضا عابدی - آبنوس،صبورا - دیویی: 616.89 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 59500 ریال - 1 -57-6334-964-978 انتخاب
9- مفاهیم روان‌پرستاری
نويسنده:علی نویدیان - اندیشمند - دیویی: 616.804231 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 1 -95-7657-964 انتخاب
10- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 440000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2