لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (39)
تالیف (39)
ترجمه (16)
تهران (55)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سوال‌های پر تکرار فارسی چهارم دبستان (مهارت‌های خوانداری و نوشتاری)
نويسنده:الهام رضایی ؛ نويسنده:سهیلا چهره‌نگار ؛ نويسنده:صالح احصائی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 4fa0.76 - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 2 -0947-00-600-978 انتخاب
2- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ادبیات اختصاصی انسانی (دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی)
نويسنده:سپهر حسن‌خان‌پور ؛ نويسنده:نسرین حق‌پرست ؛ نويسنده:رویا رحمانی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 8fa0.76 - 488 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 390000 ریال - 8 -0763-00-600-978 انتخاب
3- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده پیام‌های آسمان و قرآن نهم (دوره‌ی اول متوسطه)
نويسنده: هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش ؛ زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ زيرنظر:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 0 -1209-00-600-978 انتخاب
4- مجموعه دروس ششم دبستان
ويراستار:فریده حیدرقره‌شیران ؛ ويراستار:توحید شکری ؛ ويراستار:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 372.24076 - 430 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 750000 ریال - 9 -1149-00-600-978 انتخاب
5- سوال‌های پر تکرار فارسی سوم دبستان (مهارت‌های خوانداری و نوشتاری)
نويسنده:صالح احصائی ؛ نويسنده:الهام رضایی ؛ زيرنظر:مینا سلیمانی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 4fa0.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 5 -0946-00-600-978 انتخاب
6- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده مطالعات اجتماعی نهم (دوره اول متوسطه)
نويسنده: هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش ؛ زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ ويراستار:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 300.76 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 160000 ریال - 2 -1078-00-600-978 انتخاب
7- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده مطالعات اجتماعی نهم (دوره اول متوسطه)
نويسنده: هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش ؛ زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ ويراستار:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 300.76 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 160000 ریال - 2 -1078-00-600-978 انتخاب
8- سیذارتا (سدهرتها)
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:امیرفریدون گرگانی ؛ ويراستار:زهرا دامیار - فردوس - دیویی: 833.914 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 65000 ریال - 3 -414-320-964-978 انتخاب
9- شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری
نويسنده:مهدی بامداد ؛ زيرنظر:ذبیح‌الله علیزاده‌اشکوری ؛ ويراستار:زهرا دامیار - فردوس - دیویی: 955.0745092 - 1104 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 100000 ریال - 2 -139-320-964 انتخاب
10- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده مطالعات اجتماعی نهم (دوره اول متوسطه)
زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ ويراستار:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 300.76 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 280000 ریال - 2 -1078-00-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6