لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (34)
تالیف (35)
ترجمه (15)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده پیام‌های آسمان و قرآن نهم (دوره‌ی اول متوسطه)
نويسنده: هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش ؛ زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ زيرنظر:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 250000 ریال - 0 -1209-00-600-978 انتخاب
2- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده پیام‌های آسمان و قرآن نهم (دوره‌ی اول متوسطه)
نويسنده: هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش ؛ زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ زيرنظر:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 0 -1209-00-600-978 انتخاب
3- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده پیام‌های آسمان و قرآن نهم (دوره‌ی اول متوسطه)
زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ زيرنظر:زهرا دامیار ؛ ويراستار:درویشعلی ابراهیمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 310000 ریال - 0 -1209-00-600-978 انتخاب
4- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ادبیات اختصاصی انسانی (دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی انسانی)
نويسنده:سپهر حسن‌خان‌پور ؛ نويسنده:نسرین حق‌پرست ؛ نويسنده:رویا رحمانی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 8fa0.76 - 504 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 5000 نسخه - 350000 ریال - 8 -0763-00-600-978 انتخاب
5- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده مطالعات اجتماعی نهم (دوره اول متوسطه)
نويسنده: هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش ؛ زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ ويراستار:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 300.76 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 5000 نسخه - 160000 ریال - 2 -1078-00-600-978 انتخاب
6- سرمایه
نويسنده:کارل مارکس ؛ مترجم:ایرج اسکندری ؛ ويراستار:زهرا دامیار - فردوس - دیویی: 335.41 - 616 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 7 -274-320-964 انتخاب
7- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده مطالعات اجتماعی نهم (دوره اول متوسطه)
نويسنده: هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش ؛ زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ ويراستار:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 300.76 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 3000 نسخه - 220000 ریال - 2 -1078-00-600-978 انتخاب
8- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده مطالعات اجتماعی نهم (دوره اول متوسطه)
زيرنظر:سکینه گلشنی ؛ ويراستار:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 300.76 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 3000 نسخه - 280000 ریال - 2 -1078-00-600-978 انتخاب
9- سیذارتا (سدهرتها)
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:فریدون گرکانی ؛ ويراستار:زهرا دامیار - فردوس - دیویی: 833.914 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 2000 نسخه - 37000 ریال - 3 -414-320-964-978 انتخاب
10- مجموعه دروس ششم دبستان
ويراستار:فریده حیدرقره‌شیران ؛ ويراستار:توحید شکری ؛ ويراستار:زهرا دامیار - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 372.24076 - 430 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 4000 نسخه - 500000 ریال - 9 -1149-00-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5