لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (8)
تالیف (13)
ترجمه (6)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندیشه سیاسی در ایران باستان
نويسنده:شجاع احمدوند ؛ نويسنده:روح‌الله اسلامی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 2 -0408-02-600-978 انتخاب
2- جنبش‌های اسلامی معاصر (اسلام و دموکراسی)
نويسنده:جان.ال اسپوزیتو ؛ نويسنده:جان وال ؛ مترجم:شجاع احمدوند - نشر نی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 136000 ریال - 6 -106-185-964-978 انتخاب
3- دگرسازی در گفتمان صهیونیسم
نويسنده:وحیده احمدی ؛ مقدمه:شجاع احمدوند - پژوهشکده مطالعات راهبردی - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 170000 ریال - 7 -91-5282-600-978 انتخاب
4- مجموعه مقالات همایش ملی آسیب‌شناسی و راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز
به‌اهتمام:شجاع احمدوند - دانشگاه علامه طباطبایی - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 100000 ریال - 3 -088-217-964-978 انتخاب
5- تحول گفتار قدرت در اسرائیل
نويسنده:شجاع احمدوند - دانشگاه علامه طباطبایی - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 60000 ریال - 7 -077-217-964-978 انتخاب
6- جنبش‌های اسلامی معاصر (اسلام و دموکراسی)
نويسنده:جان.ال اسپوزیتو ؛ نويسنده:جان وال ؛ مترجم:شجاع احمدوند - نشر نی - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -106-185-964-978 انتخاب
7- مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گردآورنده:شجاع احمدوند - دانشگاه علامه طباطبایی - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 300 نسخه - 40000 ریال - 8 -025-217-964-978 انتخاب
8- قرآن و حقوق: مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه
نويسنده:محسن عباس‌نژاد ؛ نويسنده:غلامرضا رئیسیان ؛ نويسنده:حمید فغفورمغربی - بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه،دانشگاه علامه طباطبایی،نشر شهر - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 43000 ریال - 2 -226-238-964-978 انتخاب
9- جنبش‌های اسلامی معاصر (اسلام و دموکراسی)
نويسنده:جان.ال اسپوزیتو ؛ نويسنده:جان وال ؛ مترجم:شجاع احمدوند - نشر نی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 76000 ریال - 6 -106-185-964-978 انتخاب
10- جنبش‌های اسلامی معاصر (اسلام و دموکراسی)
نويسنده:جان.ال اسپوزیتو ؛ نويسنده:جان وال ؛ مترجم:شجاع احمدوند - نشر نی - 406 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 76000 ریال - 6 -106-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2