لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی جانوری: سازش و محیط
نويسنده:نات اشمیت نیلسون ؛ مترجم:اکبر وحدتی ؛ مترجم:حسین فتح‌پور - دانشگاه اصفهان - دیویی: 590 - 560 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 0 -62-8658-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی جانوری: سازش و محیط
مترجم:اکبر وحدتی ؛ مترجم:حسین فتح‌پور ؛ نويسنده:نات اشمیت نیلسون - دانشگاه اصفهان - دیویی: 590 - 550 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 7 -63-8658-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی جانوری: سازش و محیط
مترجم:اکبر وحدتی ؛ مترجم:حسین فتح‌پور ؛ نويسنده:نات اشمیت نیلسون - دانشگاه اصفهان - دیویی: 591.1 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 9000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1