لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (11)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش تغذیه، استراحت و مکمل‌های غذایی در پرورش اندام
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 613 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 9 -98-5750-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف دوپینگ
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 362.29 - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -14-5791-600-978 انتخاب
3- اصول مربیگری پرورش اندام برنامه‌نویسی پیشرفته
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 646.75 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 3 -262-355-600-978 انتخاب
4- آنابولیسم در ورزش‌های قدرتی
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 613.712 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 964-5750-92-X انتخاب
5- برنامه‌ها و سیستم‌های تمرینی پیشرفته در پرورش اندام: آناتومی عضلات، تشریح حرکات تمرینی ...
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 796.3 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 8 -06-5750-964-978 انتخاب
6- برنامه‌ها و سیستم‌های تمرینی پیشرفته در پرورش اندام: آناتومی عضلات، تشریح حرکات تمرینی ...
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 796.3 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -06-5750-964-978 انتخاب
7- حقایقی در مورد استروئیدها
نويسنده:صادق سلامی - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 615.364 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 5 -36-5750-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف دوپینگ
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 362.29 - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 3 -14-5791-600-978 انتخاب
9- فیتنس و بدنسازی بانوان: اشکال بدنی، تمرینات ایروبیک، تمرینات هوازی پایه، رژیم‌های چربی‌سوزی ...
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 613.713 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 2 -79-5750-964-978 انتخاب
10- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3