لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (11)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنابولیسم در ورزش‌های قدرتی
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 613.712 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 964-5750-92-X انتخاب
2- کراس فیت: همه چیز درباره کراس فیت
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 646.75 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 399000 ریال - 2 -326-355-600-978 انتخاب
3- حقایقی در مورد استروئیدها
نويسنده:صادق سلامی - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 615.364 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 9 -36-5750-964 انتخاب
4- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 30000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
5- سیستم انقلابی BFR در پرورش اندام (برنامه‌نویسی پیشرفته)
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 646.75 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 399000 ریال - 9 -327-355-600-978 انتخاب
6- آناتومی انسانی برای ورزشکاران رشته‌های قدرتی
نويسنده:صادق سلامی ؛ ويراستار:علی پاکدل ؛ ويراستار:آزاده یعقوبیان - تلاش - دیویی: 611 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 70000 ریال - 0 -28-5791-600-978 انتخاب
7- اصول مربیگری پرورش اندام برنامه‌نویسی پیشرفته
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 646.75 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 399000 ریال - 3 -262-355-600-978 انتخاب
8- برنامه‌ها و سیستم‌های تمرینی پیشرفته در پرورش اندام: آناتومی عضلات، تشریح حرکات تمرینی ...
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 796.3 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 120000 ریال - 8 -06-5750-964-978 انتخاب
9- اصول مربیگری پاور لیفتینگ
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 796.41 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 399000 ریال - 3 -259-355-600-978 انتخاب
10- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3