لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رابینسون کروزوئه، کشتی شکسته
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 0 -08-8004-600-978 انتخاب
2- برادر کوچیک من
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:کاظم علی‌چی ؛ نقاش:لین بریز - خانه گل‌یار - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 4500 ریال - 7 -1-93361-964 انتخاب
3- دیوید و نره‌غول
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 3 -98-7106-600-978 انتخاب
4- فرانکشتاین مهربان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -011-296-600-978 انتخاب
5- گالیور در لی‌لی‌پوت
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 9 -96-7106-600-978 انتخاب
6- داستان‌های دزد دریایی برای بچه‌ها
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:لاله جعفری ؛ ويراستار:فروغ رمضانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 2 -574-251-600-978 انتخاب
7- فرانکشتاین مهربان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 5 -011-296-600-978 انتخاب
8- شبح معلم
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 8 -010-296-600-978 انتخاب
9- تام و شوالیه تاریکی
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 8 -044-291-600-978 انتخاب
10- دردسرهای تام و اژدهایش
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 5 -029-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2