لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (27)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تام و شوالیه تاریکی
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 8 -044-291-600-978 انتخاب
2- دردسرهای تام و اژدهایش
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 5 -029-291-600-978 انتخاب
3- دردسرهای تام و اژدهایش
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 5 -029-291-600-978 انتخاب
4- تام و شوالیه تاریکی
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 8 -044-291-600-978 انتخاب
5- تام و شوالیه تاریکی
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 8 -044-291-600-978 انتخاب
6- علاءالدین و غول افسانه‌ای
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راث - دنیای اقتصاد - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 6 -97-7106-600-978 انتخاب
7- تام و محاصره قلعه
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -054-291-600-978 انتخاب
8- فرانکشتاین مهربان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 5 -011-296-600-978 انتخاب
9- دردسرهای تام و اژدهایش
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 5 -029-291-600-978 انتخاب
10- رابین‌هود و تیر نقره‌ای
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 2 -95-7106-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3