لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (26)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رابین‌هود و تیر نقره‌ای
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 2 -95-7106-600-978 انتخاب
2- فرانکشتاین مهربان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -011-296-600-978 انتخاب
3- بیوولف قهرمان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -03-8004-600-978 انتخاب
4- برادر کوچیک من
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:کاظم علی‌چی ؛ نقاش:لین بریز - خانه گل‌یار - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 4500 ریال - 7 -1-93361-964 انتخاب
5- فرانکشتاین مهربان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -011-296-600-978 انتخاب
6- علی بابا و گنج پنهان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 8 -02-8004-600-978 انتخاب
7- تام و شوالیه تاریکی
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 8 -044-291-600-978 انتخاب
8- رابینسون کروزوئه، کشتی شکسته
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 0 -08-8004-600-978 انتخاب
9- تام و محاصره قلعه
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -054-291-600-978 انتخاب
10- ویلیام تل و سیب آزادی
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 7 -09-8004-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3