لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (24)
تالیف (9)
ترجمه (22)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ آکسفورد المنتری: به همراه زیرنویس فارسی مترادف‌ها و متضادها
مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 28000 ریال - 964-96188-3-X انتخاب
2- فرهنگ آکسفورد المنتری: به همراه زیرنویس فارسی مترادف‌ها و متضادها
مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 125000 ریال - 964-96188-3-X انتخاب
3- فرهنگ آکسفورد المنتری: به همراه زیرنویس فارسی مترادف‌ها و متضادها
مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 46000 ریال - 964-96188-3-X انتخاب
4- فرهنگ آکسفورد المنتری: به همراه زیرنویس فارسی مترادف‌ها و متضادها
مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 423 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1393 - 135000 ریال - 964-96188-3-X انتخاب
5- صحیفه کامله سجادیه
مترجم:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 297.772 - 332 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 38000 ریال - 0 -8-96188-964 انتخاب
6- شاهنامه: بر اساس آخرین نسخه تصحیح شده شاهنامه چاپ مسکو و ژول مول
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:ژول مول ؛ به‌اهتمام:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa1.21 - 1672 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 120000 ریال - 6 -69-7928-964 انتخاب
7- فرهنگ آکسفورد المنتری: به همراه زیرنویس فارسی مترادف‌ها و متضادها
مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 423 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 38000 ریال - 964-96188-3-X انتخاب
8- زندگینامه شاعران و نویسندگان ایران زمین
گردآورنده:پروانه طاهری ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 8fa0.9 - 402 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 35000 ریال - 9 -9-96188-964 انتخاب
9- فرهنگ آکسفورد المنتری: به همراه زیرنویس فارسی مترادف‌ها و متضادها
مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 423 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 35000 ریال - 964-96188-3-X انتخاب
10- زندگینامه دانشمندان ایران و جهان
نويسنده:پروانه طاهری ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 509.22 - 416 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 28000 ریال - 6 -01-2758-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4