لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(274)
چاپ مجدد (439)
تالیف (16)
ترجمه (697)
تهران (630)
شهرستان (83)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (713) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیامبر و چند اثر دیگر
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:مجید شریف - جامی - دیویی: 892.765 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4500 ریال - 1 -17-5620-964 انتخاب
2- دیوانه
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:موسی بیدج ؛ تصويرگر:فرید مولایی - فرهنگها،افق - دیویی: 811.52 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 65000 ریال - 5 -9-96794-964-978 انتخاب
3- اندیشه‌های نو و شگفت
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد ؛ ويراستار:نسیم آزادبخت - آسو - دیویی: 892.716 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 5 -55-7228-600-978 انتخاب
4- یوحنای مجنون و نه داستان دیگر
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:مسعود انصاری - جامی - دیویی: 892.735 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 15000 ریال - 964-5620-04-X انتخاب
5- کتاب کوچک عشق و فرزانگی
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:بهمن رحیمی ؛ مترجم:مسعود خالقی‌راد - شادان - دیویی: 892.715 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 9800 ریال - 3 -09-7259-964 انتخاب
6- عارفانه‌ها: متن دو زبانه
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ گردآورنده:سهیل بوشروی ؛ مترجم:مسیحا برزگر - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 160 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 11000 ریال - 9 -18-7081-964 انتخاب
7- زیبایی دوست‌داشتن = The beauty of friendship
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:فریده(مصطفوی) حسن‌زاده ؛ مترجم:رشید مصطفوی - علم - دیویی: 811.52 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1650 ریال - 5 -696-405-964 انتخاب
8- زیبای خفته
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:مسیحا برزگر - آسیم - دیویی: 811.52 - 168 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 19000 ریال - 8 -261-418-964 انتخاب
9- مسیح فرزند انسان (مسیح از نگاه دیگران)
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام - دیویی: 813.52 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 29000 ریال - 964-96277-4-X انتخاب
10- دلواپس شادمانی تو هستم: گزینه نامه‌های عاشقانه خلیل جبران و ماری هاسکل
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ نويسنده:ماری هاسکل ؛ مترجم:مجید روشنگر - مروارید - دیویی: 811.52 - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 39500 ریال - 7 -44-5881-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72