لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (27)
تالیف (88)
ترجمه (13)
تهران (51)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصطلاحات انگلیسی که باید دانست
نويسنده:محمد گلشن ؛ ويراستار:لیلی حبیب‌زاده‌میبدی - جنگل،جاودانه - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -851-981-964-978 انتخاب
2- ارائه موفق مقاله به انگلیسی = Successful presentation of an article in English
نويسنده:محمد گلشن ؛ ويراستار:مهدیه آرام - نخبگان فردا - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -04-8151-600-978 انتخاب
3- گرامر ضروری برای تافل، ایلتس، ای پی تی= Essential GrammarFortoeforTOEFL/IELTS/EPT‬
نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -36-8151-600-978 انتخاب
4- Article writing made easy
نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -23-8151-600-978 انتخاب
5- 421 واژه و عبارت مفید در فیلم‌های انگلیسی = 421useful words and phrases in english movies
نويسنده:سجاد شاهدی‌باغ‌خندان ؛ نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -54-8151-600-978 انتخاب
6- واژه‌های جدید در زبان انگلیسی = New words in English
نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -6-95586-600-978 انتخاب
7- Corrective feedback (from theory to practice)
نويسنده:محمد گلشن - جنگل،جاودانه - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -197-316-600-978 انتخاب
8- جملات کلیدی انگلیسی برای مکالمه
نويسنده:محمد گلشن ؛ نويسنده:لیلی حبیب‌زاده‌میبدی - جنگل،جاودانه - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 5 -853-981-964-978 انتخاب
9- Listening comprehension of English movies
نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 9 -28-8151-600-978 انتخاب
10- اصطلاحات انگلیسی که باید دانست = The English idioms you need to know
نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -35-8151-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11