لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (27)
تالیف (88)
ترجمه (13)
تهران (51)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Corrective feedback (from theory to practice)
نويسنده:محمد گلشن - جنگل،جاودانه - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -197-316-600-978 انتخاب
2- Proposal and thesis writing made easy
نويسنده:محمد گلشن - جنگل،جاودانه - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -340-316-600-978 انتخاب
3- فرهنگ ریشه‌ها و داستانهای مربوط به اصطلاحات انگلیسی = A dictionary of the origins and stories of English idioms =
نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -30-8151-600-978 انتخاب
4- آمار پایان‌نامه‌ها و مقالات به زبان ساده = Statistics of theses and articles in simple language
نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 22 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -06-8151-600-978 انتخاب
5- Understanding the expressions used in American movies
نويسنده:محمد گلشن - جنگل - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 3 -097-981-964-978 انتخاب
6- زیباترین تک‌بیتی‌های شعر فارسی
شاعر:محمد گلشن ؛ ويراستار:سیما سلطانی‌نژاد ؛ ويراستار:فاطمه فضیلت‌فر - نخبگان فردا - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -49-8151-600-978 انتخاب
7- واژه‌ها و عبارات لازم برای نوشتن مقالات انگلیسی
نويسنده:محمد گلشن ؛ ويراستار:لیلی حبیب‌زاده‌میبدی - جنگل،جاودانه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -852-981-964-978 انتخاب
8- فرهنگ اصطلاحات فارسی - انگلیسی
نويسنده:محمد گلشن - راهیان - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 7 -8-95905-964 انتخاب
9- آنچه در مورد حروف تعریف a/an/the در انگلیسی باید دانست
نويسنده:محمد گلشن ؛ نويسنده:نازیلا انتظاری - نخبگان فردا - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 4 -10-8151-600-978 انتخاب
10- واژه‌های جدید در زبان انگلیسی = New words in English
نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -6-95586-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11