لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (27)
تالیف (88)
ترجمه (13)
تهران (51)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انگلیسی را مثل یک آمریکایی صحبت کنید = Speak English like an American
نويسنده:Amy Gillett ؛ مترجم:محمد گلشن - جنگل - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 9 -420-981-964-978 انتخاب
2- Understanding the expressions used in American movies
نويسنده:محمد گلشن - جنگل - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 3 -097-981-964-978 انتخاب
3- اصطلاحات آزمون تافل = TOEFL idioms
نويسنده:محمد گلشن - جنگل،جاودانه - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 6 -517-981-964-978 انتخاب
4- زیباترین تک‌بیتی‌های شعر فارسی
شاعر:محمد گلشن ؛ ويراستار:سیما سلطانی‌نژاد ؛ ويراستار:فاطمه فضیلت‌فر - نخبگان فردا - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -49-8151-600-978 انتخاب
5- Common academic phrases in English
نويسنده:محمد گلشن - نخبگان فردا - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -7-95586-600-978 انتخاب
6- موفقیت در بخش نوشتاری آیلتس = Success in IELTS writing
نويسنده:محمد گلشن ؛ ويراستار:مریم نیک‌فرد - نخبگان فردا - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 2 -27-8151-600-978 انتخاب
7- ارائه موفق مقاله به انگلیسی = Successful presentation of an article in English
نويسنده:محمد گلشن ؛ ويراستار:مهدیه آرام - نخبگان فردا - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -04-8151-600-978 انتخاب
8- گفتگوهای خیابانی (1، 2، 3): عبارات و اصطلاحاتی که آمریکایی‌ها در صحبت‌کردن استفاده می‌کنند
نويسنده:دیوید برک ؛ مترجم:محمد گلشن ؛ مترجم:علیرضا کربلایی - جنگل،جاودانه - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -690-981-964-978 انتخاب
9- جملات کلیدی انگلیسی برای مکالمه
نويسنده:محمد گلشن ؛ نويسنده:لیلی حبیب‌زاده‌میبدی - جنگل،جاودانه - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 5 -853-981-964-978 انتخاب
10- Understanding the expressions used in American movies
نويسنده:محمد گلشن - جنگل - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 3 -097-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11