لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (154)
تالیف (159)
ترجمه (0)
تهران (159)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (117)

تعداد یافت شده (159) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌هایی برای زندگی: چهارم دبستان
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ نقاش:فاطمه هلیسائی ؛ نقاش:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 640 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 85000 نسخه - 1 -24-6769-964 انتخاب
2- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
3- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
4- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 40 سال 1388 - 15000 نسخه - 8 -41-8909-964-978 انتخاب
5- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1386 - 10000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
6- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (آموزشیار بهداشت) سال دوم دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 10000 نسخه - 7 -06-8909-964 انتخاب
7- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
8- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1386 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
9- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1387 - 15000 نسخه - 5 -42-8909-964-978 انتخاب
10- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 12000 نسخه - 43000 ریال - 0 -18-5743-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16