لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- American Writes: Learning English Through American
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - فواد - دیویی: 428 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 13500 ریال - انتخاب
2- Discovering fiction: a reader of American short stories: student's book 1
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - رهنما - دیویی: 428.6 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - انتخاب
3- American writes: learning english through american
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - صبح صادق - دیویی: 428 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 13500 ریال - انتخاب
4- Discovering fiction: a reader of American short stories 1: student's book
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - محدث - دیویی: 428.64 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 18000 ریال - انتخاب
5- Discovering fiction: a reader of American short stories: student's book 2
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - رهنما - دیویی: 428 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 22000 ریال - انتخاب
6- American writes: learning English through American short stories
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - شجاع - دیویی: 428.64 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 13500 ریال - انتخاب
7- Discovering fiction: a reader of American short stories: student's book 2
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - رهنما - دیویی: 428.24 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 100000 ریال - انتخاب
8- Discovering fiction: a reader of American short stories: student's book 1
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - محدث - دیویی: 428.64 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 18000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1