لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (51)
تالیف (0)
ترجمه (58)
تهران (46)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (58)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: کاشفان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رزی گرین‌وود ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 14000 ریال - 3 -806-323-964-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: خشم طبیعت: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رزی گرین‌وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 23000 ریال - 0 -295-103-600-978 انتخاب
3- کاشفان و جهانگردان
نويسنده:رزی گرین‌وود ؛ مترجم:فرشاد موتمنی ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 970.015 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 50000 ریال - 4 -010-163-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: کاشفان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رزی گرین‌وود ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -743-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: کاشفان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رزی گرین‌وود ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 12000 ریال - 8 -757-323-964-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: خشم طبیعت: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رزی گرین‌وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 14000 ریال - 6 -847-323-964-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: خشم طبیعت: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رزی گرین‌وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1392 - 40000 ریال - 7 -746-103-600-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:مهروش طهوری ؛ نويسنده:رویا خوئی ؛ نويسنده:جکی کف - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 400 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1393 - 500000 ریال - 5 -807-103-600-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: کاشفان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رزی گرین‌وود ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 8 -757-323-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: خشم طبیعت: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رزی گرین‌وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 14000 ریال - 6 -847-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6