لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (66)
تالیف (0)
ترجمه (88)
تهران (88)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (88)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اتومبیل‌ها
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:مهناز عسگری ؛ تصويرگر:پاسکال لائورت - محراب قلم - دیویی: 030 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 50000 ریال - 9 -937-103-600-978 انتخاب
2- راه‌آهن و قطارها
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:مهناز عسگری - محراب قلم - دیویی: 030 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 6 -561-103-600-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی جهان
نويسنده:آگنس واندویل ؛ نويسنده:میشل لانسینا ؛ تصويرگر:آناتیس ماسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 38 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 9 -234-103-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی آتش‌نشان
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 150000 ریال - 6 -134-413-600-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی دایناسورها
نويسنده:آگنس واندویل ؛ نويسنده:میشل لانسینا ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 250000 ریال - 8 -127-413-600-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی فصل‌ها
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ تصويرگر:رمی سایارد - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 60000 ریال - 1 -863-103-600-978 انتخاب
7- ماشین‌های فضایی
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:مهناز عسگری ؛ تصويرگر:ژاک دایان - محراب قلم - دیویی: 030 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 5 -555-103-600-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی بدن من
نويسنده:آگنس واندویل ؛ نويسنده:میشل لانسینا ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 38 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 8 -231-103-600-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی دایناسورها
نويسنده:آگنس واندویل ؛ نويسنده:میشل لانسینا ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1397 - 110000 ریال - 8 -127-413-600-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی فصل‌ها
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ تصويرگر:رمی سایارد - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1398 - 150000 ریال - 5 -087-413-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9