لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان‌های علمی 1 و 3 داستان دیگر
نويسنده:آرتورچارلز کلارک ؛ نويسنده:جان‌ کمپل ؛ نويسنده:جیمز بلیش - موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - دیویی: 808.831 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 8 -277-323-964 انتخاب
2- پری چه کسی را با خود برد؟
نويسنده:سوسن طاقدیس ؛ تصويرگر:سپیده متوسل‌الحق - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 9 -233-505-964-978 انتخاب
3- داستان‌های علمی: گربه‌ی ملوس زمان و چهار داستان دیگر
نويسنده:آرتور سی‌کلارک ؛ نويسنده:جان‌ کمپل ؛ نويسنده:جیمز بلیش - محراب قلم - دیویی: 808.831 - 188 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 18000 ریال - 6 -748-323-964-978 انتخاب
4- داستان‌های علمی: گذر زمین و 3 داستان دیگر
نويسنده:آرتور سی‌کلارک ؛ نويسنده:جان‌ کمپل ؛ نويسنده:جیمز بلیش - محراب قلم - دیویی: 808.831 - 176 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 18000 ریال - 8 -760-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1