لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (67)
تالیف (2)
ترجمه (98)
تهران (98)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (84)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (100) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باغ سری
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:روژینا هاشمی - مدیر فلاح - دیویی: 823 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 2 -38-7981-600-978 انتخاب
2- باغ مخفی
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:آرزو احمی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - دیویی: 823.8 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 290000 ریال - 4 -401-296-600-978 انتخاب
3- سارا کورو
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - دیویی: 823.8 - 24 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 8 سال 1375 - 1200 ریال - انتخاب
4- من عصبانی‌ام
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ نويسنده:برایان موزس ؛ مترجم:قاسم کریمی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 152.4 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 6 -578-417-964 انتخاب
5- باغ مخفی
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:آیسا پارسایی ؛ مترجم:آیدا جعفری - گیوا - دیویی: 823.8 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -079-451-600-978 انتخاب
6- سارا کورو
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:بیژن نامجو ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 ریال - 0 -476-536-964-978 انتخاب
7- سارا کوچولو
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ بازنويسي:مجید سیف ؛ مترجم:علی اتحاد - سپیده - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 ریال - 3 -42-5773-964 انتخاب
8- سارا کوچولو، یا، ماجراهای خانه خانم مین‌چین
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:علی کابتی - سپیده - دیویی: 823.8 - 91 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1365 - 170 ریال - انتخاب
9- سارا کورو
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:بیژن نامجو ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 10000 ریال - 0 -476-536-964-978 انتخاب
10- ساراکورو
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - دیویی: 823.8 - 24 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 9 سال 1375 - 12000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10