لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (65)
تالیف (2)
ترجمه (95)
تهران (95)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سارا کورو
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - دیویی: 823 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1384 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 8 -24-6116-964 انتخاب
2- باغ مخفی
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823.8 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 8 -25-2886-964-978 انتخاب
3- سارا کورو
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - دیویی: 823 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 8 -24-6116-964 انتخاب
4- ساراکورو
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - دیویی: 823.8 - 24 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 9 سال 1375 - 3000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
5- سارا کورو
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:بیژن نامجو ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -476-536-964-978 انتخاب
6- سارا کوچولو، یا، ماجراهای خانه خانم مین‌چین
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:علی کابتی - سپیده - دیویی: 823.8 - 91 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1365 - 20000 نسخه - 170 ریال - انتخاب
7- باغ مخفی: رمان نوجوانان
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:مهرداد مهدویان ؛ ويراستار:زهرا سیدعرب - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.8 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1650 نسخه - 65000 ریال - 5 -048-417-964-978 انتخاب
8- سارا کورو: شاهزاده خانم کوچک
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:رامک نیک‌طلب ؛ ويراستار:رضا کریمی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.94 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 9 -590-417-964-978 انتخاب
9- باغ مخفی: رمان نوجوانان
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:مهرداد مهدویان ؛ ويراستار:زهرا سیدعرب - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.8 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 2 -048-417-964 انتخاب
10- باغ مخفی: رمان نوجوانان
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:مهرداد مهدویان ؛ ويراستار:زهرا سیدعرب - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.8 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 5 -048-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10