لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای شایع دستگاه ادراری کودکان: راهنمای آموزش والدین
گردآورنده:فریبا فرهنگ ؛ گردآورنده:معصومه محمدیان ؛ گردآورنده:صغری عسگریان - سفیر اردهال - دیویی: 618.926 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 3 -00-5127-600-978 انتخاب
2- دانستنی‌های کاربردی برای زنان باردار: دستورالعملهای علمی و عملی برای قبل و بعد از زایمان
نويسنده:معصومه محمدیان ؛ نويسنده:صغری عسگریان ؛ نويسنده:فریبا فرهنگ - سفیر اردهال - دیویی: 618.2 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 3 -68-5127-600-978 انتخاب
3- دانستنی‌های کاربردی برای زنان باردار: دستورالعملهای علمی و عملی برای قبل و بعد از زایمان
نويسنده:معصومه محمدیان ؛ نويسنده:صغری عسگریان ؛ نويسنده:فریبا فرهنگ - سفیر اردهال - دیویی: 618.2 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 20000 ریال - 3 -68-5127-600-978 انتخاب
4- کمردرد و راههای پیشگیری از آن
نويسنده:فریبا فرهنگ ؛ نويسنده:معصومه محمدیان ؛ نويسنده:صغری عسگریان - تجسم خلاق - دیویی: 617.564 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 2 -19-8561-964 انتخاب
5- دانستنیهای کاربردی برای زنان باردار: دستورالعملهای علمی و عملی برای قبل و بعد از زایمان
نويسنده:معصومه محمدیان ؛ نويسنده:صغری عسگریان ؛ نويسنده:فریبا فرهنگ - تجسم خلاق - دیویی: 618.2 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 3 -13-8561-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1