لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (58)
تالیف (71)
ترجمه (55)
تهران (123)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیامبر و دیوانه
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام - دیویی: 811.52 - 136 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1385 - 15000 ریال - 0 -9-96277-964 انتخاب
2- سرگشته
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام - دیویی: 811.52 - 104 صفحه - ربعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 6 -10-9913-964 انتخاب
3- آسمانی‌تر از عشق: بر اساس زندگی شهید سرلشکر خلبان سیدنصرالله آسیایی فرمانده پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان
نويسنده:محمد عبدی ؛ ويراستار:سیمین پناهی‌فرد - سوره سبز - دیویی: 8fa3.62 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 128000 ریال - 4 -40-6240-600-978 انتخاب
4- پیشتاز
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام - دیویی: 813.52 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 9 -00-9913-964 انتخاب
5- پیشتاز
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام،سپهر ادب - دیویی: 813.52 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 13000 ریال - 9 -00-9913-964 انتخاب
6- چقدر شبیه تو نیستم: بر اساس روایت‌هایی از زندگی شهید سرلشکر محمد وفایی
نويسنده:فروغ رمضانی ؛ ويراستار:سیمین پناهی‌فرد - سوره سبز - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 160000 ریال - انتخاب
7- سرگشته
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام،سپهر ادب - دیویی: 811.52 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 15000 ریال - 6 -10-9913-964 انتخاب
8- پیشتاز
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام - دیویی: 813.52 - 72 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1385 - 9000 ریال - 9 -00-9913-964 انتخاب
9- پیامبر و دیوانه
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام - دیویی: 811.52 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 20000 ریال - 0 -9-96277-964 انتخاب
10- باغ پیامبر و خدایان زمین
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام،سپهر ادب - دیویی: 811.52 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 16000 ریال - 7 -11-9913-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13