لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(84)
چاپ مجدد (87)
تالیف (137)
ترجمه (34)
تهران (169)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (95)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (171) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فن سخنوری در گردشگری
نويسنده:مهسا مطهر ؛ ويراستار:معصومه اکبری - مهکامه - دیویی: 808.51 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 8 -43-7127-600-978 انتخاب
2- تربیت جنسی و بلوغ در دختران
نويسنده:سحر طاهباز ؛ نويسنده:مسلم ابوالحسن‌زاده ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 612.661 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 600 نسخه - 36000 ریال - 0 -5-92295-600-978 انتخاب
3- حسنی در سرزمین میوه‌ها
نويسنده:آزاده آشیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -30-6128-964-978 انتخاب
4- با من بگو
نويسنده:آن دوسون ؛ مترجم:یاسمن متقی‌پور ؛ مترجم:نیکو مفرد - گیسا - دیویی: 616.89820092 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -0-91618-600-978 انتخاب
5- بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی
نويسنده:محمدمهدی ضیاءالدین ؛ ويراستار:معصومه اکبری - مهکامه - دیویی: 338.4791 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -48-7127-600-978 انتخاب
6- اختلال خلقی دوقطبی: راهنمای آموزش بیماری برای نوجوانان
نويسنده:فیروزه ضرغامی ؛ نويسنده:زهرا شهریور ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 616.895 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 55000 ریال - 7 -37-6885-600-978 انتخاب
7- شوخی نمی‌کنم، سفیدبرفی خیلی حواس پرت بود! داستان سفیدبرفی از زبان کوتوله‌ها
نويسنده:نانسی لوئین ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 398.2 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -82-6885-600-978 انتخاب
8- فیلی فیله مهربان
نويسنده:آزاده آشیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری ؛ تصويرگر:زیبا ارژنگ - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -35-6128-964-978 انتخاب
9- ماجرای ماهی کوچولو
نويسنده:آزاده آشیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری ؛ تصويرگر:حامد پاژتار - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 5 -54-6128-964-978 انتخاب
10- موش موشک شیطونک
نويسنده:آزاده آشیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 6 -31-6128-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18