لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(84)
چاپ مجدد (87)
تالیف (137)
ترجمه (34)
تهران (169)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (95)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (171) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موشی موشه فراموشکار
نويسنده:آزاده آشیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری ؛ تصويرگر:انسیه رمضانیان‌لنگرودی - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 5 -38-6128-964-978 انتخاب
2- غوری قورباغه بامزه
نويسنده:آزاده آشیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری ؛ تصويرگر:زیبا ارژنگ - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -34-6128-964-978 انتخاب
3- کلوچه‌های خوشمزه
نويسنده:آزاده آشیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری ؛ تصويرگر:حامد پاژتار - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -40-6128-964-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی و سرپرستی گشت‌ها
نويسنده:علیرضا کلانتری ؛ ويراستار:معصومه اکبری - مهکامه - دیویی: 338.4791 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 0 -49-7127-600-978 انتخاب
5- شناسایی مسیرهای گردشگری با رویکرد میراث جهانی ثبت شده ایران توسط سازمان یونسکو
نويسنده:آرش نورآقایی ؛ نويسنده:ساراسادات مکیان ؛ نويسنده:رحیم عنبر - مهکامه - دیویی: 915.504 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 2 -45-7127-600-978 انتخاب
6- رسانه‌ها و فرهنگ عمومی
نويسنده:محمود اکرامی ؛ نويسنده:ابراهیم فیاض ؛ نويسنده:عبدالله بیچرانلو - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 302.23 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 174000 ریال - 9 -23-5818-600-978 انتخاب
7- واقعاً راست می‌گوییم، ما هر دو زیبا را از ته دل دوست داشتیم! داستان زیبای خفته از زبان پری مهربان و پری بدجنس
نويسنده:تریشااسپید شسکان ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 398.2 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -85-6885-600-978 انتخاب
8- کلوچه‌های خوشمزه
نويسنده:آزاده آشیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری ؛ تصويرگر:حامد پاژتار - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -40-6128-964-978 انتخاب
9- تربیت جنسی و بلوغ در دختران
نويسنده:سحر طاهباز ؛ نويسنده:مسلم ابوالحسن‌زاده ؛ ويراستار:معصومه اکبری - آت - دیویی: 612.661 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 4 -8-96436-600-978 انتخاب
10- سیاست‌های گردشگری کشورها (مطالعه‌ای تطبیقی)
نويسنده:حمید ضرغام ؛ نويسنده:علی‌اصغر شالبافیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری - مهکامه - دیویی: 338.4791 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 3 -63-2827-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18