لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گستره مدیریت در صنعت "جامع و فراگیر": "فراگردها"
نويسنده:محمدعلی حاتمی‌صادق ؛ ويراستار:شرف شالچی‌زاده‌خامنه‌پور ؛ ويراستار:محسن حاتمی‌صادق - هخامنش - دیویی: 658.5 - 472 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 45000 ریال - 9 -07-8555-964 انتخاب
2- گستره مدیریت در صنعت "جامع و فراگیر": درون‌گردها
نويسنده:محمدعلی حاتمی‌صادق ؛ ويراستار:شرف شالچی‌زاده‌خامنه‌پور ؛ ويراستار:محسن حاتمی‌صادق - هخامنش - دیویی: 658.5 - 456 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 44000 ریال - 7 -08-8555-964 انتخاب
3- گستره مدیریت در صنعت "جامع و فراگیر": کارکردها
نويسنده:محمدعلی حاتمی‌صادق ؛ ويراستار:شرف شالچی‌زاده‌خامنه‌پور ؛ ويراستار:محسن حاتمی‌صادق - هخامنش - دیویی: 658.5 - 536 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 50000 ریال - 5 -09-8555-964 انتخاب
4- گستره مدیریت در صنعت "جامع و فراگیر": رویکردها
نويسنده:محمدعلی حاتمی‌صادق ؛ ويراستار:شرف شالچی‌زاده‌خامنه‌پور ؛ ويراستار:محسن حاتمی‌صادق - هخامنش - دیویی: 658.5 - 422 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 38000 ریال - 0 -06-8555-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1