لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (13)
تالیف (9)
ترجمه (19)
تهران (2)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای گام به گام دروس پنجم ابتدایی شامل: علوم تجربی، ریاضیات، جغرافیا، تاریخ، مدنی، فارسی، هدیه‌های آسمانی
نويسنده:فاطمه بیطرفان ؛ نويسنده:الهام‌السادات کریمی ؛ زيرنظر:کامبیز روشنایی - سپهر اندیشه - دیویی: 372.24076 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 4 -85-7935-964 انتخاب
2- مشکلات جنسی و زناشویی در مردان
نويسنده:ریچارد میلستون ؛ مترجم:محمد خوشرو ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش،فن‌افزار،پگاسوس،علم آفرین - دیویی: 610 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 14000 ریال - 3 -88-5756-600-978 انتخاب
3- راهنمای گام به گام دروس چهارم ابتدایی شامل: علوم تجربی، ریاضیات، جغرافیا، تاریخ، مدنی، بنویسیم، هدیه‌های آسمانی
نويسنده:فاطمه بیطرفان ؛ نويسنده:الهام‌السادات کریمی ؛ زيرنظر:کامبیز روشنایی - سپهر اندیشه - دیویی: 372.24076 - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13000 ریال - 2 -86-7935-964 انتخاب
4- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 18000 ریال - 6 -87-5756-600-978 انتخاب
5- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 40000 ریال - 6 -87-5756-600-978 انتخاب
6- بیماریهای کودکان
نويسنده:تونی اسمیت ؛ مترجم:محمد خوشرو ؛ مترجم:کامبیز روشنایی - آئینه دانش - دیویی: 618.92 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 28000 ریال - 4 -81-5756-600-978 انتخاب
7- بیماری‌های خون و سیستم ایمنی
نويسنده: انجمن‌پزشکی‌‌بریتانیا ؛ مترجم:محمد خوشرو ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آئینه دانش،فن‌افزار،علم آفرین،پگاسوس - دیویی: 616.69206 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 18000 ریال - 2 -72-5756-600-978 انتخاب
8- راهنمای گام به گام دروس چهارم ابتدایی شامل: علوم تجربی، ریاضیات، جغرافیا، تاریخ، مدنی، بنویسیم، هدیه‌های آسمانی
نويسنده:فاطمه بیطرفان ؛ نويسنده:الهام‌السادات کریمی ؛ زيرنظر:کامبیز روشنایی - سپهر اندیشه - دیویی: 372.24076 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 14000 ریال - 2 -86-7935-964 انتخاب
9- بیماری‌های عمومی سیستم عصبی
نويسنده:اسمیت تونی ؛ مترجم:محمد خوشرو ؛ مترجم:عباس شهیدی - آئینه دانش - دیویی: 616.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 4 -94-5756-600-978 انتخاب
10- بیماری‌های کودکان
نويسنده: انجمن‌پزشکی‌‌بریتانیا ؛ مترجم:محمد خوشرو ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش - دیویی: 618.92 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 14000 ریال - 4 -81-5756-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3