لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (4)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ دفاع مقدس (نبرد خونین در چزابه)
نويسنده:نبی کریمی ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 800 صفحه - جلد 18 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 130000 ریال - 8 -494-419-964-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 968 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
3- تقویم تاریخ دفاع مقدس (حماسه شیاکوه)
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 636 صفحه - جلد 17 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 83000 ریال - 2 -441-419-964-978 انتخاب
4- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 972 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
5- تقویم تاریخ دفاع مقدس (حقیقت مقاومت)
نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ ويراستار:حمیدرضا هدایت‌عبدی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1182 صفحه - جلد 33 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 510000 ریال - 4 -830-419-964-978 انتخاب
6- تقویم تاریخ دفاع مقدس (دروغ بزرگ)
نويسنده:فرهاد بهروزی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1146 صفحه - جلد 48 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 650000 ریال - 7 -842-419-964-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 980 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
8- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شور حماسه حوادث و رویدادهای سال 1361
نويسنده:حسین‌علی مصوری ؛ نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی - سوره سبز - دیویی: 8fa3.62 - 912 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 1160000 ریال - 1 -30-8020-600-978 انتخاب
9- تقویم تاریخ دفاع مقدس (در امتداد فجر)
زيرنظر:فرهاد بهروزی ؛ ويراستار:شعاع‌الدین فلاح‌دوست ؛ ويراستار:حمیدرضا هدایت‌عبدی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات - دیویی: 955.0843 - 1430 صفحه - جلد 32 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 620000 ریال - 5 -817-419-964-978 انتخاب
10- تقویم تاریخ دفاع مقدس (سال سربلندی)
نويسنده:فرهاد بهروزی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 960 صفحه - جلد 31 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 0 -797-419-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4