لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (101)
تالیف (4)
ترجمه (157)
تهران (151)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (161) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:مهدی افشار - سعدی عرفان - دیویی: 823.8 - 554 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1366 - 850 ریال - انتخاب
2- ویلت
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:فریده تیموری - بینش - دیویی: 823.8 - 473 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 1400 ریال - انتخاب
3- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی ؛ بازنويسي:آنا کلیبورن - افق - دیویی: 823.8 - 256 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 50000 ریال - 0 -265-369-964-978 انتخاب
4- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:مریم رسولی‌براردهی - اردیبهشت - دیویی: 823.8 - 474 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 9 -021-171-964-978 انتخاب
5- شرلی
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:رضا رضایی - نی - دیویی: 823.8 - 848 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 480000 ریال - 0 -393-185-964-978 انتخاب
6- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر نی - دیویی: 823.8 - 664 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 360000 ریال - 7 -154-185-964-978 انتخاب
7- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:هانیه چوپانی - فراروی - دیویی: 823.8 - 464 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 220000 ریال - 3 -37-5947-600-978 انتخاب
8- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی ؛ مترجم:فخرنور رزاق‌پرست - بهنود - دیویی: 823.8 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 540000 ریال - 0 -22-7511-600-978 انتخاب
9- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر نی - دیویی: 823.8 - 664 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1396 - 440000 ریال - 7 -154-185-964-978 انتخاب
10- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر نی - دیویی: 823.8 - 664 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1397 - 560000 ریال - 7 -154-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17