لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (8)
تالیف (5)
ترجمه (19)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزیابی میراث فکری مسلمانان
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.489 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 0 -126-356-964-978 انتخاب
2- اسلام و جنگ و جهاد
نويسنده:محمد عماره ؛ مترجم:احمد فلاحی ؛ ويراستار:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.4832 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 6 -281-356-964 انتخاب
3- نگرشی نو در فهم قرآن
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.15 - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 1 -062-356-964-978 انتخاب
4- عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر
نويسنده:رفیده حبش ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.9724 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 9 -107-356-964-978 انتخاب
5- نگرشی نو در فهم احادیث نبوی
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.93 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -016-356-964 انتخاب
6- صلاح‌الدین ایوبی
نويسنده:محمدکامل حسن ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 956.01092 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 5 -40-6873-964 انتخاب
7- ترجمه فارسی الاربعین
نويسنده:یحیی‌بن‌شرف نووی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.218 - 86 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 8 -13-6873-964 انتخاب
8- رسول خاتم: پژوهشی تحلیلی در زندگی پیامبر اسلام (ص)
نويسنده:داود ناروئی - احسان - دیویی: 297.93 - 668 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 9 -813-356-964-978 انتخاب
9- حقوق غیرمسلمانان در کشورهای اسلامی با ضمیمه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
نويسنده:صالح عاید ؛ مترجم:داود ناروئی - احسان - دیویی: 297.47 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 2 -543-356-964 انتخاب
10- ارزیابی میراث فکری مسلمانان
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.489 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -204-356-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3