لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (8)
تالیف (5)
ترجمه (19)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرشی نو در فهم احادیث نبوی
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.93 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -016-356-964 انتخاب
2- عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر
گردآورنده:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.9724 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -107-356-964 انتخاب
3- رسول خاتم: پژوهشی تحلیلی در زندگی پیامبر اسلام (ص)
نويسنده:داود ناروئی - احسان - دیویی: 297.93 - 668 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 9 -813-356-964-978 انتخاب
4- نگرشی نو در فهم قرآن
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.15 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -062-356-964 انتخاب
5- ترجمه فارسی الاربعین
نويسنده:یحیی‌بن‌شرف نووی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.218 - 86 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 8 -13-6873-964 انتخاب
6- ترجمه فارسی اربعین نووی
نويسنده:یحیی‌بن‌شرف نووی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.218 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 15000 نسخه - 5000 ریال - 1 -13-6873-964-978 انتخاب
7- آسیب‌شناسی دعوت اسلامی
نويسنده:فتحی یکن ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.045 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 964-6873-43-X انتخاب
8- عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر
گردآورنده:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.9724 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 0 -107-356-964 انتخاب
9- ترجمه فارسی مختصر صحیح مسلم
نويسنده:عبدالعظیم‌بن‌عبدالقوی منذری ؛ مترجم:داود ناروئی - احسان - دیویی: 297.211 - 1130 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 5 -274-349-600-978 انتخاب
10- ترجمه فارسی مختصر صحیح مسلم
نويسنده:عبدالعظیم‌بن‌عبدالقوی منذری ؛ مترجم:داود ناروئی - احسان - دیویی: 297.211 - 2072 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 2 -275-349-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3