لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عوارف المعارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:اسماعیل‌بن‌عبدالمومن اصفهانی ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.84 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 60000 ریال - 4 -723-445-964-978 انتخاب
2- عوارف المعارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:اسماعیل‌بن‌عبدالمومن اصفهانی ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.84 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 240000 ریال - 4 -723-445-964-978 انتخاب
3- عوارف المعارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:اسماعیل‌بن‌عبدالمومن اصفهانی ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.84 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 40000 ریال - 4 -723-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1