لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(120)
چاپ مجدد (173)
تالیف (215)
ترجمه (78)
تهران (293)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (293) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران
نويسنده:پرویز درگی - بازاریابی - دیویی: 658.81 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 4 -6-92502-600-978 انتخاب
2- کلینیک محصول: آزمون بازاریابی محصولات جدید
نويسنده:پرویز درگی ؛ نويسنده:سیدسعید میرواحدی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 658.8 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3300 نسخه - 29000 ریال - 3 -768-317-964-978 انتخاب
3- چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 658.81 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 1 -02-6982-600-978 انتخاب
4- قضایای موردی واقعی بازاریابی با نگرش بازار ایران
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 658.840955 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 6 -2-92502-600-978 انتخاب
5- چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 658.802 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 145000 ریال - 7 -00-6982-600-978 انتخاب
6- اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
نويسنده:محمدحسین غوثی ؛ نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - دیویی: 658.4052 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 3 -11-6982-600-978 انتخاب
7- چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای مشتری‌نوازی
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 658.834 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 6 -07-6982-600-978 انتخاب
8- دل‌گفته‌ها و دل‌نوشته‌های معلم بازاریابی
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - رسا - دیویی: 658.8 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 0 -769-317-964-978 انتخاب
9- بازاریابی و فروش تلفنی با نگرش بازار ایران
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 658.840955 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 6 -0-93031-600-978 انتخاب
10- "نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان
نويسنده:حمید امامی ؛ مقدمه:پرویز درگی ؛ ويراستار:سحر حسینی - نسل نواندیش - دیویی: 368.32 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1397 - 3000 نسخه - 299000 ریال - 7 -746-236-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30