لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(128)
چاپ مجدد (196)
تالیف (236)
ترجمه (88)
تهران (324)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (324) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران
نويسنده:پرویز درگی - رسا - دیویی: 658.8 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 65000 ریال - 3 -685-317-964-978 انتخاب
2- مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات با نگرش بازار ایران
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 658.8 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 140000 ریال - 4 -27-6982-600-978 انتخاب
3- مسیر موفقیت در فروش بیمه
نويسنده:تونی گوردن ؛ مترجم:حسام امامی ؛ مقدمه:پرویز درگی - بازاریابی - دیویی: 368.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 180000 ریال - 2 -34-6982-600-978 انتخاب
4- سلام، صبح‌بخیر همراه
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 808.88 - 226 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 65000 ریال - 2 -8-93031-600-978 انتخاب
5- مدیریت تجربه‌ی مشتری (با رویکرد چشم‌انداز چندبعدی بازاریابی تجربه)
نويسنده:حجت‌اله دهقان ؛ نويسنده:سیدباقر فتاحی ؛ مقدمه:پرویز درگی - بازاریابی - دیویی: 658.812 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 7 -71-6982-600-978 انتخاب
6- اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
نويسنده:محمدحسین غوثی ؛ نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - دیویی: 658.4052 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 47000 ریال - 1 -7-92502-600-978 انتخاب
7- اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
نويسنده:محمدحسین غوثی ؛ نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - دیویی: 658.4052 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 120000 ریال - 3 -11-6982-600-978 انتخاب
8- فروش بیمه به روش بیمه فروش
نويسنده:جهانشاه محرابیان ؛ مقدمه:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بهار سبز - دیویی: 368.00688 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 225000 ریال - 5 -53-8124-600-978 انتخاب
9- دل‌نکته‌های معلم بازاریابی
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 658.802 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 3 -1-93031-600-978 انتخاب
10- الفبای بازاریابی ایران
نويسنده:پرویز درگی ؛ نويسنده:احمد آخوندی ؛ نويسنده:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 658.8016 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 0 -96-6982-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33