لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (20)
تالیف (0)
ترجمه (24)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردان مریخی و زنان ونوسی (بهبود روابط زناشویی)
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:بابک اندیشه - مژگان - دیویی: 646.78 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 38000 ریال - 3 -21-5561-964-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:بابک اندیشه - هنر پارینه - دیویی: 843.912 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 37000 ریال - 5 -51-8541-964 انتخاب
3- مردان مریخی و زنان ونوسی (بهبود روابط زناشویی)
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:بابک اندیشه - مژگان - دیویی: 646.78 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 55000 ریال - 3 -21-5561-964-978 انتخاب
4- مردان مریخی، زنان ونوسی (بهبود روابط زناشویی)
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:بابک اندیشه - ماهابه،هنر پارینه - دیویی: 646.78 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 38000 ریال - 4 -4-90290-600-978 انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:بابک اندیشه - هنر پارینه - دیویی: 843.912 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 15000 ریال - 5 -51-8541-964 انتخاب
6- مردان مریخی و زنان ونوسی (بهبود روابط زناشویی)
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:بابک اندیشه - مژگان - دیویی: 646.78 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 50000 ریال - 3 -21-5561-964-978 انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:بابک اندیشه - هنر پارینه - دیویی: 843.912 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 18000 ریال - 5 -51-8541-964 انتخاب
8- مردان مریخی، زنان ونوسی (بهبود روابط زناشویی)
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:بابک اندیشه - ماهابه،هنر پارینه - دیویی: 646.78 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 38000 ریال - 4 -4-90290-600-978 انتخاب
9- مردان مریخی، زنان ونوسی (بهبود روابط زناشویی)
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:بابک اندیشه - ماهابه،هنر پارینه - دیویی: 646.78 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 45000 ریال - 4 -4-90290-600-978 انتخاب
10- مردان مریخی و زنان ونوسی (بهبود روابط زناشویی)
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:بابک اندیشه - مژگان - دیویی: 646.78 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 115000 ریال - 3 -21-5561-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3