لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (53)
تهران (5)
شهرستان (48)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چشم‌ها و گوش‌ها: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -332-163-964-978 انتخاب
2- فکر می‌کنید چرا خورشید طلوع می‌کند و سوال‌های دیگری درباره زمان و فصل‌ها
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 523.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 3 -017-163-964-978 انتخاب
3- زمان و فصل‌ها
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 523.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 3 -017-163-964-978 انتخاب
4- من خانواده‌ام را دوست دارم: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -327-163-964-978 انتخاب
5- گنج دانش: دانستنیهایی برای دانشمندان کوچک
نويسنده:کنراد میس ؛ مترجم:علیرضا کریم‌دادیان ؛ مترجم:سعیده عاقلتر - عروج اندیشه - دیویی: 030 - 156 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 195000 ریال - 7 -246-163-964-978 انتخاب
6- دانستنی‌هایی درباره‌ی فضاپیماها
نويسنده:ایان گراهام ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:علیرضا کریم‌دادیان - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 629.47 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 21000 ریال - 6 -1488-02-964-978 انتخاب
7- علوم
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:سعیده عاقلتر - عروج اندیشه - دیویی: 507.8 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -282-163-964-978 انتخاب
8- فکر می‌کنید چرا رنگین‌کمان تشکیل می‌شود؟ و سوال‌های دیگری درباره علوم
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:سعیده عاقلتر - عروج اندیشه - دیویی: 507.8 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -282-163-964-978 انتخاب
9- زیبایی: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -325-163-964-978 انتخاب
10- دانستنیهایی درباره دزدان دریایی
نويسنده:بارنابی هاروارد ؛ مترجم:سعیده عاقلتر - شرکت به نشر - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 5000 نسخه - 21000 ریال - 8 -0861-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6