لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (21)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول جراحی شوارتز 2005
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 617.14 - 760 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 124500 ریال - 8 -9-96906-964-978 انتخاب
2- اصول جراحی شوارتز 2010: ملاحظات پایه: سرطان، پیوند، ایمنی بیمار، پایش بیمار، پایش فیزیولوژیک، جراحی کم‌تهاجم، جراحی مولکولی و ژنتیک
نويسنده:دیناکی. اندرسن ؛ نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ مترجم:محمد فخری - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 617 - 296 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 89000 ریال - 5 -36-5689-600-978 انتخاب
3- اصول جراحی شوارتز 2005
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 617.14 - 768 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 124500 ریال - 7 -9-96906-964 انتخاب
4- کتابچه ضمیمه اصول جراحی شوارتز 29 مبحث: منبع معرفی شده وزارت بهداشت برای امتحان دستیاری و پره‌انترنی 2015 ویرایش 10 فصل 44 (جراحی دست و مچ)
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دیناکی. اندرسن ؛ مترجم:فاطمه فرزان - ارجمند،کتاب ارجمند - دیویی: 617.575059 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3 -322-496-964-978 انتخاب
5- اصول جراحی شوارتز: شامل مباحث: طحال، دیواره شکم، امنتوم، مزانتر و خلف، سارکوم فتق‌های اینگوینال تیروئید، پاراتیروئید و آدرنال، اورولوژی ...
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ مترجم:امین شمس‌اختری ؛ مترجم:محمد پورفخاران - اشراقیه - دیویی: 617 - 460 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 175000 ریال - 9 -47-5162-600-978 انتخاب
6- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:امین عزیزیان - اشراقیه - دیویی: 617.14 - 636 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 15000 ریال - 6 -93-6080-964 انتخاب
7- اصول جراحی شوارتز: شامل مباحث: روده، کولون، رکتوم و آنوس، آپاندیس، کبد، کیسه صفرا و سیستم صفراوی خارج کبدی، پانکراس
نويسنده:دیناکی. اندرسن ؛ نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ مترجم:امین شمس‌اختری - اشراقیه - دیویی: 617 - 454 صفحه - (در7جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 175000 ریال - 2 -46-5162-600-978 انتخاب
8- اصول جراحی شوارتز 2005
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 617.14 - 788 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 195000 ریال - 8 -9-96906-964-978 انتخاب
9- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ مترجم:امین شمس‌اختری ؛ مترجم:محمد پورفخاران - اشراقیه - دیویی: 617.14 - 624 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 195000 ریال - 3 -07-5162-600-978 انتخاب
10- اصول جراحی شوارتز 2019
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ مترجم:امین شمس‌اختری ؛ مترجم:سیدهادی میرهاشمی - اشراقیه،بابازاده - دیویی: 617.14 - 496 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1200000 ریال - 0 -9-95739-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3