لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول جراحی شوارتز 2005
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 617.14 - 768 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 124500 ریال - 7 -9-96906-964 انتخاب
2- اصول جراحی شوارتز 2005
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 617.14 - 760 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 124500 ریال - 8 -9-96906-964-978 انتخاب
3- اصول جراحی شوارتز 2005
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 617.14 - 788 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 195000 ریال - 8 -9-96906-964-978 انتخاب
4- اصول جراحی شوارتز 2010: اورولوژی، زنان، جراحی اعصاب، ارتوپدی
نويسنده:دینا اندرسن ؛ نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ مترجم:علیرضا شرکاء - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 617 - 258 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 89000 ریال - 9 -41-5689-600-978 انتخاب
5- جراحی شوارتز 2005 به همراه سوالات پره‌انترنی، دستیاری، ارتقا، و بورد به صورت طبقه‌بندی شده
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ مترجم:محمد آیتی‌فیروزآبادی - اندیشه رفیع - دیویی: 617 - 200 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 39500 ریال - 2 -87-8154-964 انتخاب
6- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ نويسنده:سیمور شوارتس - مرز دانش - دیویی: 617.14 - 506 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 95000 ریال - 3 -23-9900-964 انتخاب
7- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ نويسنده:تیموتی بیلیار - مرز دانش - دیویی: 617.14 - 572 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 125000 ریال - 1 -24-9900-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1