لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای عملی درمان‌شناختی - رفتاری: وسواس (کتاب کار)
نويسنده:ادنا فوا ؛ نويسنده:اف.چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:النا یادین - ارجمند،کتاب ارجمند - دیویی: 616.85227 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - 6 -370-200-600-978 انتخاب
2- خلاصه اصول جراحی شوارتز: 29 مبحث برگزیده: منبع معرفی شده وزارت بهداشت برای امتحان دستیاری و پره‌انترنی: فصل‌های 26 تا 42
نويسنده:اف.چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:داناک اندرسن ؛ نويسنده:تیموتی بیلیار - ارجمند،کتاب ارجمند - دیویی: 617 - 712 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 400000 ریال - 1 -313-496-964-978 انتخاب
3- اصول جراحی شوارتز 2010: دستگاه گوارش
نويسنده:اف.چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:جان هانتر ؛ نويسنده:دینا آندرسن - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 617 - 464 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 129000 ریال - 1 -34-5689-600-978 انتخاب
4- اصول ارتوپدی و جراحی دست شوارتز
نويسنده:اف.چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دانا ک. آندرسون ؛ نويسنده:تیموتی بیلیار - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دیویی: 617.575059 - 246 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5 -124-524-964-978 انتخاب
5- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ نويسنده:تیموتی بیلیار - مرز دانش - دیویی: 617.14 - 572 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 125000 ریال - 1 -24-9900-964 انتخاب
6- بیماری‌های قلب و عروق
نويسنده:اف.چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:جان هانتر ؛ نويسنده:دینا آندرسن - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 617 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 79000 ریال - 9 -38-5689-600-978 انتخاب
7- اصول جراحی شوارتز 2010: ملاحظات پایه: آب و الکترولیت، هموستاز، شوک، عفونت، تروما، سوختگی، ترمیم زخم
نويسنده:اف.چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:جان هانتر ؛ نويسنده:دینا آندرسن - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 617 - 368 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 99000 ریال - 8 -35-5689-600-978 انتخاب
8- راهنمای عملی درمان‌شناختی - رفتاری: وسواس (کتاب کار)
نويسنده:ادنا فوا ؛ نويسنده:اف.چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:النا یادین - ارجمند،کتاب ارجمند - دیویی: 616.85227 - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 150000 ریال - 6 -370-200-600-978 انتخاب
9- خلاصه اصول جراحی شوارتز: 29 مبحث برگزیده: منبع معرفی شده وزارت بهداشت برای امتحان دستیاری و پره‌انترنی: فصل‌های 1 تا 25
نويسنده:اف.چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:داناک اندرسن ؛ نويسنده:تیموتی بیلیار - ارجمند،کتاب ارجمند - دیویی: 617 - 900 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 450000 ریال - 4 -312-496-964-978 انتخاب
10- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ نويسنده:سیمور شوارتس - مرز دانش - دیویی: 617.14 - 506 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 95000 ریال - 3 -23-9900-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2