لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناریا
نويسنده:آرش خیرآبادی - پاژ - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 6 -8-95896-964 انتخاب
2- پنجه: مجموعه‌ی پنج نمایش‌نامه‌ی آیینی
نويسنده:آرش خیرآبادی - پاژ - دیویی: 8fa2.0512 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 3 -38-8904-964-978 انتخاب
3- نمایش‌نامه هفت کوبه واپسین پرده‌ی نیلوفرکشان
نويسنده:آرش خیرآبادی - پاژ - دیویی: 8fa2.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 7 -43-8904-964-978 انتخاب
4- هملت
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:آرش خیرآبادی ؛ ويراستار:شیرین رضاییان - نمایش - دیویی: 822.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 7 -13-5765-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1