لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (9)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات مترجمان رسمی مشتمل بر: قوانین منقح مربوط به مترجمان رسمی، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 344.55 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 12000 ریال - 3 -45-6747-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشتمل بر: قوانین مربوط به صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تدوين:مهناز کردنائیج - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.5507 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 4 -57-7434-600-978 انتخاب
3- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1462 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 0 -17-7894-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوره حقوقی و حمایت قضایی
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم:فریدون تحصیلدوست ؛ تهيه و تنظيم:غلامحسین افتاده - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55029 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 0 -54-5849-964-978 انتخاب
5- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 2836 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 7 -18-7894-600-978 انتخاب
6- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1308 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 0 -47-8660-964-978 انتخاب
7- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 982 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 3 -46-8660-964-978 انتخاب
8- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوق قوه قضائیه ...
تدوين:محمدعلی شاه‌حیدری ؛ تدوين:فریدون تحصیلدوست - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 345.55 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 180000 ریال - 6 -31-7894-600-978 انتخاب
9- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 0 -05-8660-964 انتخاب
10- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1454 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 0 -50-8660-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2