لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روز قضاوت
نويسنده:رویا ظریف - پاژ - دیویی: 8fa3.62 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3 -4-95896-964 انتخاب
2- آخرین راه
نويسنده:رویا ظریف - البرز - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 62000 ریال - 4 -807-442-964-978 انتخاب
3- روز قضاوت
نويسنده:رویا ظریف - نشر البرز - دیویی: 8fa3.62 - 466 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 75000 ریال - 0 -498-442-964 انتخاب
4- روز قضاوت
نويسنده:رویا ظریف - نشر البرز - دیویی: 8fa3.62 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 45000 ریال - 0 -498-442-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1