لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (70)
تالیف (2)
ترجمه (116)
تهران (1)
شهرستان (117)
كودك و نوجوان (118)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سوسمار خودخواه
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 ریال - 4 -51-5703-964 انتخاب
2- دوستان واقعی به همدیگر کمک می‌کنند
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 ریال - 4 -48-5703-964 انتخاب
3- تسلیم نشو، تلاش کن!
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 ریال - 0 -70-5703-964 انتخاب
4- فلوت‌زن رنگارنگ و شهر هملین
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 20000 ریال - 1 -78-5703-964-978 انتخاب
5- دوستان خوب همیشه مراقب یکدیگرند
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 7000 ریال - 6 -44-5703-964-978 انتخاب
6- سوسمار خودخواه
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 7000 ریال - 4 -51-5703-964-978 انتخاب
7- دوستی
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 70000 ریال - 1 -52-5703-964-978 انتخاب
8- از پدر و مادر خود اجازه بگیرید
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 70000 ریال - 8 -40-5703-964-978 انتخاب
9- به خودت اطمینان داشته باش
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 ریال - 964-5703-45-X انتخاب
10- به همدیگر احترام بگذارید
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 ریال - 6 -47-5703-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12