لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (51)
تالیف (2)
ترجمه (97)
تهران (1)
شهرستان (98)
كودك و نوجوان (99)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مورچه و کبوتر
بازنويسي:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 0 -75-5703-964-978 انتخاب
2- خرگوش بدجنس
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 3 -43-5703-964 انتخاب
3- سه آرزو
نويسنده:ویلیامز باب ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 4 -79-5703-964 انتخاب
4- رنگ‌آمیزی زیبا
نقاش:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 750 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 3 -91-5703-964 انتخاب
5- خرگوش و لاک‌پشت
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 6 -73-5703-964-978 انتخاب
6- یاد بگیریم که مهربان باشیم
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 1 -49-5703-964-978 انتخاب
7- پینوکیو
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 853.8 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 9 -85-5703-964-978 انتخاب
8- روباه مکار و مرغ حنایی
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 7 -76-5703-964-978 انتخاب
9- فلوت‌زن رنگارنگ و شهر هملین
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6600 نسخه - 3000 ریال - 6 -78-5703-964 انتخاب
10- مورچه و کبوتر
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 1 -75-5703-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10