لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (51)
تالیف (2)
ترجمه (97)
تهران (1)
شهرستان (98)
كودك و نوجوان (99)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گیسو طلایی و سه خرس
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 4 -77-5703-964-978 انتخاب
2- به همدیگر احترام بگذارید
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 7 -47-5703-964-978 انتخاب
3- شاهزاده خانم و نخود
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 5 -83-5703-964-978 انتخاب
4- گیسو طلایی و سه خرس
زيرنظر:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 8 -77-5703-964 انتخاب
5- با کار گروهی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 5 -42-5703-964 انتخاب
6- پری دریایی
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 398.21 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 1 -89-5703-964 انتخاب
7- فلوت‌زن رنگارنگ و شهر هملین
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 1 -78-5703-964-978 انتخاب
8- دوستان واقعی به همدیگر کمک می‌کنند
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 4 -48-5703-964-978 انتخاب
9- سه بز ناقلا
نويسنده:ویلیامز باب ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 2 -84-5703-964-978 انتخاب
10- سه بز ناقلا
نويسنده:ویلیامز باب ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 0 -84-5703-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10