لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (29)
تالیف (65)
ترجمه (23)
تهران (88)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- واکاوی سیاست کنترل صدور فناوری در استراتژی کلان آمریکا (2008 - 1945)
نويسنده:سیداصغر کیوان‌حسینی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، طرح فراسازمانی فرماندهی و کنترل - دیویی: 327.17470955 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -21-5769-964 انتخاب
2- کلاهدوز به روایت همسر شهید
نويسنده:زهره شریعتی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 5500 نسخه - 10000 ریال - 0 -44-7529-964-978 انتخاب
3- کلاهدوز به روایت همسر شهید
نويسنده:زهره شریعتی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 3300 نسخه - 6500 ریال - 0 -44-7529-964-978 انتخاب
4- عقابان پررو: تحلیل عملکرد پایگاه یک رزمی هوانیروز کرمانشاه در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران
نويسنده:یوسفعلی قربانی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما - سوره سبز - دیویی: 955.0843 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 128000 ریال - 6 -22-8020-600-978 انتخاب
5- فرهنگ و مشارکت: بررسی تاثیر فرهنگ و جو سازمانی بر تصمیم‌گیری مشارکتی
نويسنده:محسن صادق‌نیا ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما - سوره سبز - دیویی: 658.4036 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2200 نسخه - 80000 ریال - 1 -01-8020-600-978 انتخاب
6- مدیریت بر هوش‌های پرورش‌یافته: مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های تحقیقاتی
نويسنده:جیمز.ای نینگستاد ؛ مترجم:صدیقه اخلاقی‌اصفهانی ؛ مترجم:آرزو عسکری - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.57 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 5 -17-5769-964 انتخاب
7- شیفته کردن قلب و ذهن کارکنان: مدلی کاربردی برای دستیابی به عملکرد پرشور در گروه‌های کاری
نويسنده:لی‌جی. کولان ؛ مترجم:غلامرضا توکلی ؛ مترجم:سیدجواد حسینی - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، حوزه هسته‌های نوآوری دفاعی - دیویی: 658.301 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -46-6901-600-978 انتخاب
8- محور کوه‌خان: روایت نورعلی غریبی از بانه، تابستان 63
نويسنده:یحیی نیازی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما - روایت فتح - دیویی: 955.08420 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3300 نسخه - 21500 ریال - 3 -98-7529-964-978 انتخاب
9- فکوری به روایت همسر شهید
نويسنده:زهرا مشتاق ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 3300 نسخه - 7500 ریال - 4 -04-7529-964-978 انتخاب
10- چرخ نیلوفری: زندگی‌نامه‌ی داستانی شهید غلام‌علی پیچک
نويسنده:مجتبی حبیبی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما - فاتحان،سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه - دیویی: 8fa3.62 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 158000 ریال - 8 -39-7496-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9