لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (34)
تالیف (0)
ترجمه (38)
تهران (37)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: روم باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیونا مک‌دانلد ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 22000 ریال - 3 -265-103-600-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: یونان باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیونا مک‌دانلد ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 14000 ریال - 7 -808-323-964-978 انتخاب
3- آلبرت اینشتین: بنیانگذار نظریه نسبیت
نويسنده:فیونا مک‌دانلد ؛ مترجم:محمدرضا افضلی ؛ ويراستار:شهرزاد فتوحی - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 530.092 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 19000 ریال - 4 -390-318-964 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: روم باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیونا مک‌دانلد ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 1 -356-323-964 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: روم باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیونا مک‌دانلد ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 1 -756-323-964-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: یونان باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیونا مک‌دانلد ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 14000 ریال - 7 -808-323-964-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: یونان باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیونا مک‌دانلد ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 18000 ریال - 8 -942-323-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 400 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 200000 ریال - 8 -898-323-964-978 انتخاب
9- آلبرت اینشتین: بنیانگذار نظریه نسبیت
نويسنده:فیونا مک‌دانلد ؛ مترجم:محمدرضا افضلی ؛ ويراستار:شهرزاد فتوحی - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 530.092 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15500 ریال - 4 -390-318-964 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: یونان باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیونا مک‌دانلد ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 28000 ریال - 6 -462-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4