لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (20)
تالیف (36)
ترجمه (0)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب کنکور علوی / عمومی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 36000 ریال - 3 -82-2514-964-978 انتخاب
2- شب کنکور علوی / اختصاصی تجربی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 21000 ریال - 7 -84-2514-964-978 انتخاب
3- شب کنکور علوی / اختصاصی انسانی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 80000 ریال - 4 -85-2514-964-978 انتخاب
4- شب کنکور علوی / اختصاصی رشته ریاضی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 100 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 13000 ریال - 3 -6-96505-964 انتخاب
5- نمونه سئوالات امتحان نهائی - انسانی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 36000 ریال - 8 -87-2514-964-978 انتخاب
6- شب کنکور علوی / عمومی پایه و فنی و حرفه‌ای
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 14500 ریال - 1 -86-2514-964-978 انتخاب
7- شب کنکور علوی / اختصاصی تجربی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 47000 ریال - 7 -84-2514-964-978 انتخاب
8- شب کنکور علوی / خلاصه دروس اختصاصی تجربی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 964-96505-8-X انتخاب
9- نمونه سئوالات امتحان نهائی - انسانی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 40000 ریال - 8 -87-2514-964-978 انتخاب
10- شب کنکور علوی / عمومی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 16000 ریال - 3 -82-2514-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4