لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانستنیهای ایران و جهان
نويسنده:نصرالله آژنگ ؛ تهيه و تنظيم:علیرضا عالمگیرتهرانی ؛ تهيه و تنظيم:سعید عالمگیرتهرانی - عالمگیر - دیویی: 030 - 570 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 4 -04-8481-964-978 انتخاب
2- دانستنیهای ایران و جهان
نويسنده:نصرالله آژنگ ؛ تهيه و تنظيم:علیرضا عالمگیرتهرانی ؛ تهيه و تنظيم:حمیدرضا عالمگیرتهرانی - عالمگیر - دیویی: 030 - 592 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 27000 ریال - 0 -04-8481-964 انتخاب
3- دانستنیهای ایران و جهان
نويسنده:نصرالله آژنگ ؛ به‌اهتمام:سعید عالمگیرتهرانی - عالمگیر - دیویی: 030 - 590 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 42000 ریال - 5 -07-8481-964 انتخاب
4- دانستنیهای ایران و جهان
نويسنده:نصرالله آژنگ ؛ تهيه و تنظيم:علیرضا عالمگیرتهرانی ؛ تهيه و تنظيم:سعید عالمگیرتهرانی - عالمگیر - دیویی: 030 - 594 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 65000 ریال - 4 -04-8481-964-978 انتخاب
5- دانستنیهای ایران و جهان
نويسنده:نصرالله آژنگ ؛ تهيه و تنظيم:علیرضا عالمگیرتهرانی ؛ تهيه و تنظيم:سعید عالمگیرتهرانی - عالمگیر - دیویی: 030 - 570 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 27000 ریال - 4 -04-8481-964-978 انتخاب
6- گنجینه‌های دانش
نويسنده:زین‌العابدین کاظمی‌خلخالی ؛ نويسنده:سیدمحمود اختریان ؛ نويسنده:ماندانا ناصر - نشر محمد،عالمگیر - دیویی: 030 - 1586 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1388 - 200000 ریال - 7 -132-336-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1