لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (6)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اولین نماز (خاطرات کودکان و نوجوانان)
به‌اهتمام:محمد بکائی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا شاه‌آبادی - سوره مهر - 32 صفحه - جلد 2 - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 6600 نسخه - 800 ریال - 4 -027-471-964 انتخاب
2- اولین نماز (خاطرات کودکان و نوجوانان)
به‌اهتمام:محمد بکائی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا شاه‌آبادی - سوره مهر - 32 صفحه - جلد 8 - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 6600 نسخه - 800 ریال - 9 -033-471-964 انتخاب
3- شکوفه‌های گیلاس
نويسنده:محمد بکائی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 8000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
4- اولین نماز (خاطرات کودکان و نوجوانان)
به‌اهتمام:محمد بکائی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا شاه‌آبادی - سوره مهر - 32 صفحه - جلد 5 - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 6600 نسخه - 800 ریال - 4 -030-471-964 انتخاب
5- اولین نماز (خاطرات کودکان و نوجوانان)
به‌اهتمام:محمد بکائی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا شاه‌آبادی - سوره مهر - 32 صفحه - جلد 3 - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 6600 نسخه - 800 ریال - 2 -028-471-964 انتخاب
6- اولین نماز (خاطرات کودکان و نوجوانان)
به‌اهتمام:محمد بکائی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا شاه‌آبادی - سوره مهر - 32 صفحه - جلد 1 - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 6600 نسخه - 800 ریال - 6 -026-471-964 انتخاب
7- شکوفه‌های گیلاس: مجموعه قصه
نويسنده:محمد بکائی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 7000 نسخه - 2400 ریال - 8 -355-436-964 انتخاب
8- شکوفه‌های گیلاس: مجموعه قصه
نويسنده:محمد بکائی - مدرسه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 8 -355-436-964 انتخاب
9- پشت شیشه‌ها
نويسنده:محمد بکائی - سازمان تبلیغات اسلامی - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 800 ریال - انتخاب
10- دورترین گور
نويسنده:محمد بکائی - سوره مهر - 30 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 6600 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2