لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (6)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اولین نماز (خاطرات کودکان و نوجوانان)
به‌اهتمام:محمد بکائی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا شاه‌آبادی - سوره مهر - دیویی: 297.353 - 32 صفحه - جلد 5 - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 6600 نسخه - 800 ریال - 4 -030-471-964 انتخاب
2- شکوفه‌های گیلاس: مجموعه قصه
نويسنده:محمد بکائی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 9 -355-436-964-978 انتخاب
3- اولین نماز (خاطرات کودکان و نوجوانان)
به‌اهتمام:محمد بکائی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا شاه‌آبادی - سوره مهر - دیویی: 297.353 - 32 صفحه - جلد 2 - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 6600 نسخه - 800 ریال - 4 -027-471-964 انتخاب
4- شکوفه‌های گیلاس: مجموعه قصه
نويسنده:محمد بکائی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 7000 نسخه - 2400 ریال - 8 -355-436-964 انتخاب
5- شکوفه‌های گیلاس: مجموعه قصه
نويسنده:محمد بکائی - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 8 -355-436-964 انتخاب
6- اولین نماز (خاطرات کودکان و نوجوانان)
به‌اهتمام:محمد بکائی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا شاه‌آبادی - سوره مهر - دیویی: 297.353 - 32 صفحه - جلد 1 - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 6600 نسخه - 800 ریال - 6 -026-471-964 انتخاب
7- مردی از بهشت
نويسنده:محمد بکائی - سوره مهر - دیویی: 8fa3 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6600 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
8- شکوفه‌های گیلاس: مجموعه قصه
نويسنده:محمد بکائی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 103 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 1900 ریال - 0 انتخاب
9- شکوفه‌های گیلاس: مجموعه قصه
نويسنده:محمد بکائی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
10- شکوفه‌های گیلاس
نويسنده:محمد بکائی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 8000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2