لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دشمن و سه داستان دیگر: ادبیات جهان برای جوانان
نويسنده:دزموند بگلی ؛ مترجم:احمد پوری - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.908 - 242 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4300 ریال - 2 -110-305-964 انتخاب
2- دشمن و سه داستان دیگر
نويسنده:دزموند بگلی ؛ مترجم:احمد پوری - نشر مرکز - دیویی: 823 - 240 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3200 ریال - 0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1