لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (14)
تالیف (8)
ترجمه (25)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بامپی سگه کمک می‌کند
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 8 -02-9938-964-978 انتخاب
2- چگونه از منظره طراحی کنیم
نويسنده:جین فرانکس ؛ نويسنده:ویلیام پاول ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پیام توسعه - دیویی: 743.836 - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 0 -12-7366-964-978 انتخاب
3- شعبده‌بازی‌های علمی 1
نويسنده:المرریچارد چرچیل ؛ مترجم:سعیده سعیدی ؛ مترجم:زهرا امیری - پاورقی - دیویی: 507.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 30000 ریال - 4 -26-9938-964-978 انتخاب
4- آقای پلیس و بازوی شکسته
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 1 -01-9938-964-978 انتخاب
5- شعبده‌بازی‌های علمی 1
مترجم:سعیده سعیدی ؛ مترجم:زهرا امیری - پاورقی - دیویی: 507.8 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 18000 ریال - 4 -26-9938-964-978 انتخاب
6- روز رئیس‌بازی آقای پلیس
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 9 -05-9938-964-978 انتخاب
7- آموزش کاربری نرم‌افزار WaterGEMS و درآمدی بر نرم‌افزارهای GIS: پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین نرم‌افزار طراحی شبکه‌های آبرسانی
نويسنده:علی نظری ؛ نويسنده:حسین میثمی ؛ نويسنده:سعیده سعیدی - مرکز ملی مقاوم‌سازی ایران، واحد نشر و امور فنی - دیویی: 910.285 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 42000 ریال - 8 -2092-04-964-978 انتخاب
8- گاو جدید آقای کشاورز
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 2 -04-9938-964-978 انتخاب
9- شعبده‌بازی‌های علمی 2
نويسنده:المرریچارد چرچیل ؛ مترجم:سعیده سعیدی ؛ مترجم:زهرا امیری - پاورقی - دیویی: 507.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 30000 ریال - 8 -28-9938-964-978 انتخاب
10- گوش‌گنده در باران
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 5 -03-9938-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4