لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرود کوهستان
به‌اهتمام:جاوید سرایی ؛ به‌اهتمام:مانا سرایی - نشر موج - دیویی: 8fa1.620831 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -64-5834-964-978 انتخاب
2- راهنمای منابع اینترنتی پژوهشی در معماری و هنر
گردآورنده:مانا سرایی - نسل نواندیش - دیویی: 004.678 - 486 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 32000 ریال - 8 -041-412-964 انتخاب
3- ترانه‌های کودکانه
گردآورنده:جاوید سرایی ؛ گردآورنده:مانا سرایی - نشر موج - دیویی: 8fa1.6208 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 250000 ریال - 8 -63-5834-964-978 انتخاب
4- سرود کوهستان
به‌اهتمام:جاوید سرایی ؛ به‌اهتمام:مانا سرایی - نشر موج - دیویی: 8fa1.620831 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 5 -64-5834-964-978 انتخاب
5- ترانه‌های کودکانه
گردآورنده:جاوید سرایی ؛ گردآورنده:مانا سرایی - نشر موج - دیویی: 8fa1.6208 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 250000 ریال - 8 -63-5834-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1