لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (16)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داروخانه سبز
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:رشاد مردوخی - نشر نی - دیویی: 615.321 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 88000 ریال - 7 -837-312-964 انتخاب
2- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال - دیویی: 615.32 - 1074 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
3- خواص دارویی ادویه‌ها
نويسنده:جیمز دوک ؛ نويسنده:مری‌جو گادوین ؛ نويسنده:جودی دوسلیر - مرز دانش،شرکت انتشاراتی پارس پیدورا - دیویی: 615.321 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 3 -64-9900-964-978 انتخاب
4- داروخانه سبز
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:رشاد مردوخی - نشر نی - دیویی: 615.321 - 590 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 7 -837-312-964 انتخاب
5- داروخانه سبز
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:رشاد مردوخی - نشر نی - دیویی: 615.321 - 594 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 68000 ریال - 7 -837-312-964 انتخاب
6- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال،چوگان - دیویی: 615.32 - 1076 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 1300000 ریال - 8 -04-2542-964-978 انتخاب
7- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال،چوگان - دیویی: 615.32 - 1096 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
8- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال - دیویی: 615.32 - 1074 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
9- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال - دیویی: 615.32 - 1074 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
10- داروخانه سبز: شفابخشی‌های نوین از دنیای گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:رشاد مردوخی - نشر نی - دیویی: 615.321 - 590 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 320000 ریال - 1 -837-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2