لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (7)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:زهره آموزگار ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - مارلیک،عفاف - دیویی: 615.32 - 1098 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 230000 ریال - 4 -98-6130-964 انتخاب
2- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال - دیویی: 615.32 - 1074 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
3- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال،چوگان - دیویی: 615.32 - 1096 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
4- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:زهره آموزگار ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - اندیشه ظهور - دیویی: 615.32 - 1070 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 230000 ریال - 6 -15-6131-964-978 انتخاب
5- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال - دیویی: 615.32 - 1074 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
6- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:زهره آموزگار ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - کلام حق - دیویی: 615.32 - 1094 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 230000 ریال - 0 -21-5730-600-978 انتخاب
7- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال،چوگان - دیویی: 615.32 - 1076 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 1300000 ریال - 8 -04-2542-964-978 انتخاب
8- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - ملائک - دیویی: 615.32 - 1070 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 230000 ریال - 0 -40-6856-964-978 انتخاب
9- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده ؛ مترجم:زهره آموزگار - صهبای دانش - دیویی: 615.32 - 1070 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 230000 ریال - 2 -6-91194-600-978 انتخاب
10- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - ملائک - دیویی: 615.32 - 1096 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 300000 ریال - 0 -40-6856-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2