لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (23)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 45000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
2- رهبری برند
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ نويسنده:اریک جواچیمستالر ؛ مترجم:عظیم فضلی‌پور - متخصصان بدون مرز - دیویی: 658.827 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 360000 ریال - 6 -5809-04-600-978 انتخاب
3- دیدگاه‌های دیوید آکر در برندسازی: اثری فخر و کاربردی از پدر برندسازی نوین (20 اصل اساسی برای رسیدن به موفقیت)
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین حاجی‌بابایی ؛ مترجم:فاطمه حاجی‌بابایی - ادبستان - دیویی: 658.827 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500000 ریال - 5 -133-196-600-978 انتخاب
4- تحقیقات بازاریابی
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:کامبیز حیدرزاده ؛ مترجم:بنفشه گل‌پور - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 658.83 - 762 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 6 -038-407-600-978 انتخاب
5- ارتباط برند: رقبای خود را غیر مرتبط نماییم
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:محمدعلی شاه‌حسینی ؛ مترجم:کمال رحمانی - نگاه دانش - دیویی: 658.827 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 0 -178-157-964-978 انتخاب
6- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
7- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
8- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:سیدرامین هاشمی - آریانا قلم - دیویی: 658.8 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3 -22-7677-600-978 انتخاب
9- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
10- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:سیدرامین هاشمی - آریانا قلم - دیویی: 658.8 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 450000 ریال - 3 -22-7677-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3