لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (15)
تالیف (0)
ترجمه (22)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
2- دیدگاه‌های دیوید آکر در برندسازی: 20 اصل اساسی برای رسیدن به موفقیت
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین حاجی‌بابایی ؛ مترجم:فاطمه حاجی‌بابایی - ادبستان - دیویی: 658.827 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 1 -074-196-600-978 انتخاب
3- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:احمد روستا ؛ ويراستار:مجتبی اسدی - آریانا قلم - دیویی: 658.8101 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 6 -4-91721-600-978 انتخاب
4- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
5- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
6- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
7- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
8- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
9- تحقیقات بازاریابی
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:کامبیز حیدرزاده ؛ مترجم:بنفشه گل‌پور - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 658.83 - 762 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 6 -038-407-600-978 انتخاب
10- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3