لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (198)
تالیف (216)
ترجمه (7)
تهران (223)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (182)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (223) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 613 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
2- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
3- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1386 - 5 -41-8909-964 انتخاب
4- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1385 - 5 -41-8909-964 انتخاب
5- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
6- جانوران: مجموعه کتابهای آموزشی کودکان ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
7- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5 -41-8909-964 انتخاب
8- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
9- مهارت‌های زندگی: مجموعه فعالیتهای آموزشی برای کودکان 3/5 تا 4 ساله
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 70000 ریال - 6 -1058-07-964-978 انتخاب
10- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23