لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (182)
تالیف (193)
ترجمه (7)
تهران (200)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (160)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (200) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
2- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
3- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
4- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 40 سال 1388 - 15000 نسخه - 8 -41-8909-964-978 انتخاب
5- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1386 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
6- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب اول
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 3000 نسخه - 125000 ریال - 6 -16-5743-600-978 انتخاب
7- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 612 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
8- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
9- مهارت‌های زندگی
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 9 -0872-07-964-978 انتخاب
10- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20