لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (198)
تالیف (209)
ترجمه (7)
تهران (216)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (176)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (216) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1386 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
2- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2400 نسخه - 40000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
3- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 581 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
4- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 1750 نسخه - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
5- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
6- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 581 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
7- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 36 سال 1387 - 25000 نسخه - 8 -41-8909-964-978 انتخاب
8- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
9- آموزش پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها
نويسنده:فاطمه خزائلی‌پارسا ؛ نويسنده:فرانک نوبخت ؛ نويسنده:ریحانه نیک‌پرور - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دیویی: 362.29172083 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -72-8863-964-978 انتخاب
10- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22