لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خواندن 1 (آموزش حروف و ترکیبات فارسی با روش قصه و بازی ویژه کودکان 5 و 6 ساله)
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 0 -0-92351-600-978 انتخاب
2- آموزش و کار کودک 1
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اکبر عاشورخانی - دیویی: 372.21 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 5 -1438-04-964-978 انتخاب
3- خواندن 2 (آموزش روخوانی قرآن با روش قصه و بازی)
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 297.15107 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 20000 ریال - 4 -2-92351-600-978 انتخاب
4- خواندن 1 (آموزش حروف و ترکیبات فارسی با روش قصه و بازی ویژه کودکان 5 و 6 ساله)
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 15000 ریال - 0 -0-92351-600-978 انتخاب
5- آموزش روخوانی قرآن
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 297.15107 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 3 -02-7444-600-978 انتخاب
6- خواندن 2 (آموزش روخوانی قرآن با روش قصه و بازی)
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 297.15107 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 4 -2-92351-600-978 انتخاب
7- نماز برای بچه‌ها (کتاب کار نماز ویژه کودکان 3 الی 8 ساله)
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 297.353 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 9000 ریال - 2 -10-6357-600-978 انتخاب
8- آموزش و کار کودک (2)
نويسنده:اکبر عاشورخانی - نجابت - دیویی: 372.21 - 46 صفحه - آلبومی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 8 -76-8527-964 انتخاب
9- مهارت خواندن با محوریت قرآن
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 372.21 - 56 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 8 -63-6357-600-978 انتخاب
10- سفارش‌های خداجون (آموزش آیات با روش قصه، نقاشی،...) ویژه سنین 3 الی 8 سال
نويسنده:اکبر عاشورخانی ؛ تصويرگر:معصومه موسوی - اندیشه مطهر - دیویی: 297.112 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 3 -00-6357-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2