لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(116)
چاپ مجدد (336)
تالیف (371)
ترجمه (81)
تهران (26)
شهرستان (426)
كودك و نوجوان (449)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (452) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آتش‌نشان
مترجم:محسن شیرمحمدی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - سایه‌گستر - دیویی: 892.736 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 3 -715-502-964-978 انتخاب
2- دخونامه
به‌اهتمام:م. بندرچی ؛ تصويرگر:عفت عظیمی ؛ گرافيست:معصومه پورمند - سایه‌گستر - دیویی: 8fa7.62 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 6 -839-502-964-978 انتخاب
3- زندگی سالم من
نويسنده:والری مک‌لئود ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ گرافيست:معصومه پورمند - سایه‌گستر - دیویی: 613 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 50000 ریال - 1 -623-502-964-978 انتخاب
4- زندگی سالم من
نويسنده:والری مک‌لئود ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ گرافيست:معصومه پورمند - سایه‌گستر - دیویی: 613 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 1 -623-502-964-978 انتخاب
5- 100 حقیقت درباره‌ی خرس‌ها
نويسنده:کامیلا دولابدویر ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 591 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 9 -812-502-964-978 انتخاب
6- خاله سوسکه
نويسنده:مجید عاقله ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 398.2 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 45000 ریال - 8 -31-5951-600-978 انتخاب
7- پرندگان
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 100000 ریال - 1 -56-5951-600-978 انتخاب
8- حسن کچل
نويسنده:مجید عاقله ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 398.2 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 100000 ریال - 3 -52-5951-600-978 انتخاب
9- حیوانات اهلی
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 110000 ریال - 0 -53-5951-600-978 انتخاب
10- حشرات
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 110000 ریال - 8 -57-5951-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46