لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (5)
تالیف (8)
ترجمه (10)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قدرت توجه
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 158.1 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -60-8447-964-978 انتخاب
2- نکات صبحانه بهار
نويسنده:هیو پرتر ؛ مترجم:رضا قاسمی ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 158.128 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 6 -30-8447-964 انتخاب
3- پیام جسم، پیام روح
نويسنده:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 610 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -43-8447-964-978 انتخاب
4- ماساژدرمانی: 136 روش کاهش درد، آرامش ذهن، افزایش سلامتی
نويسنده:الکساندر اسکای ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 615.85103 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -5-94741-600-978 انتخاب
5- رژیم غذایی برای گروه‌های خونی: بر اساس کتاب دکتر پیتر آدامو
نويسنده:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 613.2 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 2 -3-94446-600-978 انتخاب
6- نکات صبحانه تابستان
نويسنده:هیو پرتر ؛ مترجم:رضا قاسمی ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 158.128 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 4 -31-8447-964 انتخاب
7- قدرت توجه
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 158.1 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -4-94741-600-978 انتخاب
8- نکات صبحانه زمستان
نويسنده:هیو پرتر ؛ مترجم:آرزو خیرخواه ؛ مترجم:رضا قاسمی - کلام شیدا - دیویی: 158.128 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 2 -32-8447-964 انتخاب
9- نکات صبحانه پاییز
نويسنده:هیو پرتر ؛ مترجم:رضا قاسمی ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 158.128 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 0 -33-8447-964 انتخاب
10- ماساژدرمانی: 136 روش کاهش درد، آرامش ذهن، افزایش سلامتی
نويسنده:الکساندر اسکای ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 615.85103 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -5-94741-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2