لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (6)
تالیف (9)
ترجمه (10)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آگاهی و خلاقیت
نويسنده:رمز ساسون ؛ مترجم:رضا قاسمی ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 153.42 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 8 -12-8447-964 انتخاب
2- رژیم غذایی برای گروه‌های خونی: بر اساس کتاب دکتر پیتر آدامو
نويسنده:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 613.2 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 85000 ریال - 2 -3-94446-600-978 انتخاب
3- قدرت توجه
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 158.1 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 1 -4-94741-600-978 انتخاب
4- رژیم غذایی برای گروه‌های خونی بر اساس کتاب دکتر پیترآدامو
نويسنده:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 613.2 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 5 -70-8447-964-978 انتخاب
5- رژیم غذایی برای گروه‌های خونی: بر اساس کتاب دکتر پیتر آدامو
نويسنده:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 613.2 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 2 -3-94446-600-978 انتخاب
6- نکات صبحانه بهار
نويسنده:هیو پرتر ؛ مترجم:رضا قاسمی ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 158.128 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 9000 ریال - 6 -30-8447-964 انتخاب
7- پیام جسم، پیام روح
نويسنده:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 610 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 6 -11-7801-600-978 انتخاب
8- نکات صبحانه تابستان
نويسنده:هیو پرتر ؛ مترجم:رضا قاسمی ؛ مترجم:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 158.128 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 9000 ریال - 4 -31-8447-964 انتخاب
9- رژیم غذایی برای گروه‌های خونی: بر اساس کتاب دکتر پیتر آدامو
نويسنده:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 613.2 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 80000 ریال - 2 -3-94446-600-978 انتخاب
10- رژیم غذایی برای گروه‌های خونی: بر اساس کتاب دکتر پیتر آدامو
نويسنده:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 613.2 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 120000 ریال - 2 -3-94446-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2