لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (109)
تالیف (165)
ترجمه (0)
تهران (164)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (163)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (165) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جیکم جیکم جیکان جیکان
نويسنده:سرور کتبی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - امیرکبیر، کتابهای‌شکوفه - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 4 -691-300-964-978 انتخاب
2- آبی لبخند
شاعر:شاهین رهنما ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:سارا خرامان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 7 -256-391-964-978 انتخاب
3- گل خندان
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 45000 ریال - 1 -992-349-964-978 انتخاب
4- میوه‌ها
نويسنده: گروه فرهنگی شهر قلم ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -042-320-600-978 انتخاب
5- جناب قورباغه
نويسنده:مصطفی خرامان ؛ تصويرگر:سارا خرامان ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 1 -905-318-964-978 انتخاب
6- حشره‌ها
نويسنده: گروه فرهنگی شهر قلم ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -041-320-600-978 انتخاب
7- نوروز می‌آید
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - پیدایش - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 55000 ریال - 9 -996-349-964-978 انتخاب
8- پرنده‌ها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -043-320-600-978 انتخاب
9- دختر نارنج و ترنج
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 90000 ریال - 4 -988-349-964-978 انتخاب
10- راز سیب سرخ
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ گرافيست:سعید انصافی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - پیدایش - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -990-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17