لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (130)
تالیف (193)
ترجمه (0)
تهران (192)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (191)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (193) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرنده‌ها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -043-320-600-978 انتخاب
2- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 100 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1392 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
3- ادریس (ع)
نويسنده:سوسن طاقدیس ؛ ويراستار:علی عابدی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 10000 ریال - 6 -824-300-964-978 انتخاب
4- وسایل رفت و آمد
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 3 -046-320-600-978 انتخاب
5- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 53 سال 1391 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
6- میوه‌ها
نويسنده: گروه فرهنگی شهر قلم ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -042-320-600-978 انتخاب
7- گل خندان
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 45000 ریال - 1 -992-349-964-978 انتخاب
8- جناب قورباغه
نويسنده:مصطفی خرامان ؛ ويراستار:مژگان کلهر ؛ طراح:الهه جوانمرد - فاطمی، کتاب طوطی - 24 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 2500 نسخه - 8 -906-318-964-978 انتخاب
9- لباس‌ها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 3 -103-320-600-978 انتخاب
10- پیشی کوچولو! موشک مال توست: درباره‌ی مهارت‌های ارتباطی
نويسنده:معصومه یزدانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -697-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20