لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (145)
تالیف (208)
ترجمه (0)
تهران (207)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (206)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (208) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌ها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - دیویی: 428.1 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -101-320-600-978 انتخاب
2- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 62 سال 1394 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
3- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 106 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 63 سال 1394 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
4- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 65 سال 1395 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
5- رنگ‌ها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - دیویی: 428.1 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -101-320-600-978 انتخاب
6- مورچه و گلوله کاموا
نويسنده:رضا موزونی ؛ نقاش:سارا خرامان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa3.62 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 2 -756-445-964-978 انتخاب
7- ترن پیر خواب‌آلود
نويسنده:لیلا برزگر ؛ تصويرگر:سارا خرامان - سکو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -7-95686-600-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 52 سال 1391 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
9- پیشی کوچولو! بگو به خود خودم دست نزن!
نويسنده:معصومه یزدانی ؛ ويراستار:شیوا حریری ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -152-477-600-978 انتخاب
10- حشره‌ها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - دیویی: 595.7 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -041-320-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21